Ap-nestleder Trond Giske pekte tidligere i måneden på fire reformer som han mener det er nødvendig å gjennomføre i tiden som kommer. Men Høyres Nikolai Astrup er ikke imponert.

– Problemet er at tre av de fire reformene er rene papirtigre – reformer uten innhold. Ap har satt seg noen mål, som regjeringen deler, men sier lite om hvordan disse målene skal nås, sier Astrup til NTB.

– Innholdsløst

Reformene Giske trakk fram i forbindelse med Aps alternative budsjett, var: Fullføring av pensjonsreformen, halvert frafall i videregående skolen, halvert antall nye unge uføre og mer satsing på velferdsteknologi, e-helse og digitalisering.

– Vi er enige i alt dette. Og Giske skal få enda en sparereform helt gratis: Halvert sykefravær, sier en ironisk Astrup, som framholder at politiske mål først blir interessante når de fylles med innhold.

– Vi er enige med Ap i at antallet nye, unge uføre må halveres. Men når vi innfører aktivitetsplikt for ungdom som går på Nav, fraværsgrense i skolen og senker terskelen for å komme inn i arbeidslivet ved å modernisere lovverket, så går Arbeiderpartiet imot alt sammen, sier han.

– Dessuten må Giske og Støre snart si noe om hva kompetanse- og digitaliseringsreformen skal inneholde, ikke kun hva den skal hete, fortsetter han.

Giske-kritikk

Da Giske presenterte Aps fire reformer i et intervju med Dagens Næringsliv for et par uker siden gikk han til angrep på regjeringens reformer.

– Siv Jensen har klart å bruke tusen milliarder oljekroner uten verken å få til en eneste stor sosial reform eller innsparingsreform, sa Giske og etterlyste motstykker til barnehageløft, tiårig grunnskole eller reform 94 i skolen.

Finansministeren svarte ved å vise til politireform, kommunereform og reformene innen samferdselssektoren. Hun fulgte opp dagen etter med å ta et ramsalt oppgjør med Ap under Frps høstkonferanse på Gardermoen.

Der slo hun fast at Ap er et politiske konkursbo som mangler ideer og dessuten lar seg overkjøre av interessegrupper, for eksempel i asylsaker:

– Før i tiden ble Arbeiderpartiet kalt for ørnen i norsk politikk, men denne politikken minner mer om en struts, sa Jensen.(Vilkår)

- Glad i damer og whiskey
Duoen bak gasellevinneren i Oslo forteller hvem Tom Wood egentlig er.
01:12
Publisert: