Flere i jobb er målet med inkluderingsdugnaden som Solberg og fire statsråder nylig dro i gang. Terskelen for å ansette folk med hull i CV-en må bli lavere, var budskapet fra statsministeren.

Nå sender partene i arbeidslivet utfordringen i retur til Solberg.

– Uten lønnsomme bedrifter blir det ingen inkludering, fastslår arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO og Inger Lise Blyverket, Virkes direktør for politikk og forhandlinger.

– Bedriftene er nøkkelen til inkludering. Men for å få til dette trenger de gode rammebetingelser. Da kan ikke politikerne utsette bedriftene for stadige skifter og uforutsigbare vedtak, utdyper de.

Penger og virkemidler

Hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Blant dem med funksjonshemning har bare fire av ti en fot innenfor. Samtidig har antall uføre steget med 10 prosent de siste fem årene. Og ifølge OECD er nær 90.000 unge her i landet uten jobb eller utdannelse.

– Vi forventer at regjeringen forsterker innsatsen med tilstrekkelige ressurser, politiske virkemidler og i nært samarbeid med partene, het det i et felles brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) samme dag som inkluderingsdugnaden ble lansert.

Brevet var undertegnet lederne for arbeidstagerorganisasjonene NHO, KS, Virke og Spekter og arbeidstagerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne.

Seriøst arbeidsliv

LO-nestleder Roger Haga Heimli sier til NTB at det gjenstår å se hvordan regjeringen har tenkt å gjennomføre dugnaden. Kommer det mer penger til Nav, hvilket departement får ansvar for å følge opp dugnaden og hva med alle ulike inkluderingsprosjekt som allerede er i gang, spør han.

– Det viktigste sett fra vår side er at vi trenger et seriøst arbeidsliv som kan være medspillere i denne dugnaden. Her må regjeringen følge opp, det være seg kampen mot sosial dumping eller arbeidslivskriminalitet i stort, sier nestlederen i landets største arbeidstagerorganisasjon.

– Hvis den useriøse delen av arbeidslivet øker, blir det en stadig mindre del av arbeidslivet som kan være med på dugnaden. De useriøse driver ikke med inkludering, de driver med ekskludering, poengterer Heimli.

Koordinering

I brevet fra arbeidslivets parter til regjeringen understrekes det en positiv vilje til å bli med på dugnaden. «Verdien av arbeid er stor både for samfunnet, for den enkelte og for virksomhetene» – heter det.

Samtidig understreker partene at mye er på gang:

– Vi har allerede høy aktivitet på inkluderingsprogrammet. Både gjennom egne programmer og i partssammensatte samarbeid, skriver LO-leder Hans Christian Gabrielsen, NHO-direktør Kristin Skogen Lund, KS-direktør Lasse Hansen, Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen, Spekter-direktør Anne-Kari Bratten, Unio-leder Ragnhild Lied, YS-leder Jorunn Berland og Akademikernes leder Karin Sollien.

IA-avtalen, samfunnskontrakten for flere læreplasser, hurtigsporet for flyktninger inn i arbeidslivet og kompetansepolitisk råd er alt sammen eksempler på inkluderingsarbeid der arbeidslivets parter deltar.

– Vi forventer en forsterket koordinering av inkluderingsinnsatsen fra regjeringens side, skriver partene.(Vilkår)