Representantforslaget fra Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, Senterpartiet og SV ble fremmet mandag morgen. Med 59 mot 45 stemmer vedtok Stortinget hastebehandling av forslaget, som dermed trolig behandles allerede tirsdag.

– Dette er en enkel bekreftelse på det som hele Stortinget har ment bør være prinsippene når Stortinget innstiller representanter til Nobelkomiteen, nemlig at de ikke skal være stortingsrepresentanter eller vararepresentanter, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Flertallet har stilt seg bak et forslag som understreker det. Det vil være nyttig for valgkomiteens gjennomgang, som skal avsluttes på onsdag, legger han til.

– Hvis dette som ventet blir vedtatt – betyr det da at Carl I. Hagen ikke kan velges inn i Nobelkomiteen i denne valgsyklusen?

– Flertallet mener at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen, ja.

Står ved Hagen

Frp har i høst valgt å fremme og stå ved Hagen som kandidat til Nobelkomiteen, til tross for høylytte protester fra andre partier.

– Ingen kommentar, lyder Hagens korte svar til NTB mandag formiddag etter den siste utviklingen i saken.

– Det er nødvendig at Stortinget slår fast at den mangeårige praksisen for at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke samtidig sitter som medlemmer av Nobelkomiteen, står ved lag, heter det i forslaget.

Dermed vil det kunne være vedtatt når Stortingets valgkomité skal behandle saken, trolig denne uka, og altså sette en stopper for tidligere Frp-formann Carl I. Hagens kandidatur.

Internasjonale organisasjoner

I tillegg foreslås det at det utredes om andre forhold bør tas hensyn til i vurderingen. Presidentskapet blir bedt om å utrede i løpet av 2018 om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen.

– Også lederverv i internasjonale organisasjoner medfører bindinger og kan skape tvil om komitémedlemmers og dermed komiteens uavhengighet, fremgår det av forslaget.

– Stortinget bør derfor avklare at personer som innehar lederverv i internasjonale organisasjoner, ikke bør kunne velges til medlemmer av Nobelkomiteen. Hvordan dette skal avgrenses krever en nærmere utredning, heter det.

Aps komitémedlem Thorbjørn Jagland er som kjent leder i Europarådet. Frp har trukket fram dette som en problematisk dobbeltrolle og mener dette viser en forskjellsbehandling av Ap og Frp.

Spørsmålet om Nobelkomiteens uavhengighet fra regjeringen har vært høyt på agendaen lenge. Særlig ble det satt på spissen da prisen gikk til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Dette førte til at Kina innførte sanksjoner mot Norge.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: «Jul», det kommer fra vikingene
Kjetil Wiedswangs julekalender: Vikingene feiret en fest som het jul. Og det er omtrent det eneste vi vet om saken
01:11
Publisert: