En stille maktforskyvning har funnet sted i Nobelkomiteens hus bak Slottet. Måten det skjedde på gjør nå at parlamentarisk leder for Høyre, Trond Helleland, stiller spørsmål ved om reglene for utnevnelser bør endres. 

– Det kunne vært tydeligere retningslinjer for i hvilke tilfeller det skal velges nytt medlem eller benytte vara, sier Helleland.