Hasteforslaget fra Ap, SV, Sp, KrF og Venstre som blir vedtatt senere i dag, tar til orde for at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

I tillegg skal det utredes om internasjonale lederverv også skal kunne virke diskvalifiserende.

Høyre stemmer imot forslagets første punkt, som ifølge Helleland er en ren «straffeekspedisjon» mot Frp og partiets kandidat Carl I. Hagen.

Men forslaget om å utrede regler som vil kunne sette bom for at kandidater i internasjonale verv kan velges til Nobelkomiteen, får partiets støtte.

Signal til Jagland

– Generalsekretæren i Europarådet vil rammes av en slik regel. Dette bør være et tydelig signal til Thorbjørn Jagland om at han bør trekke seg fra Nobelkomiteen, sier Helleland.

– Han bør vurdere sin plass i Nobelkomiteen, tilføyde han.

Høyres parlamentariske leder fulgte opp med å slå fast at dette vil kunne føre til en ny situasjon der Ap må oppnevne et nytt nobelkomitémedlem til erstatning for Jagland.

Sp og Venstre

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er enig.

– En person som er generalsekretær i Europarådet, bør ikke sitte i Nobelkomiteen. Men når det gjelder å vurdere dette, vil vi for sittende representanter overlate til vedkommende selv å vurdere sin posisjon.

– Men det skaper unødige spørsmål om uavhengighet og også unødvendige bindinger som er vanskelig å forholde seg til, sier Arnstad.

Venstre-leder Trine Skei Grande sa seg enig med Arnstad i sitt innlegg og stilte seg med det bak oppfordringen til Jagland om å vurdere sin stilling i komiteen.

– Å tro at en posisjon som generalsekretær i Europarådet kan frikobles fra Nobelkomiteen, er ganske naivt, fremholdt hun.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Den schizofrene høytiden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Julen er samvittighetsskvisens høytid, og det vil den fortsette med å være.
01:17
Publisert: