Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, forvalter i år en pengepott på 22 milliarder bistandskroner. Det skal blant annet gå til nødhjelp, fredsarbeid og humanitært arbeid rundt omkring i verden.

Nå er det full stopp.

Denne uken fikk Norad beskjed fra Utenriksdepartementet om å stanse alle utbetalinger av bistandsmidler.