Parlamentarikerne foreslår derfor et fellesnordisk personnummer, og onsdag diskuteres forslaget i Oslo.

– Et felles personnummer for alle i Norden ville gjør det lettere for oss alle om vi ønsker å bosette oss, studere eller drive næringsvirksomhet i de nordiske landene og selvstyrte områdene, sier Britt Lundberg til NTB.

Politikeren fra Åland er Nordisk råds president i år.

– Det betyr ikke at vi vil avskaffe det nasjonale statsborgerskapet, men komplettere det. Det vil gi alle nordiske statsborgere de samme rettighetene og pliktene i det landet eller selvstyrte området de bosetter seg i. Hensikten er også å gjøre Norden til et enda mer kraftfullt, felles marked for kunnskap, varer, sysselsetting og fri bevegelse, sier Lundberg.

Forslaget har vært på høring og drøftes onsdag i Nordisk Råds velferdsutvalg på et møte i Oslo.

Uheldige utslag

Forslagsstillerne nevner flere eksempler på uheldige utslag av dagens ordning, hvor man ikke har et felles personnummer.

En dansk familie som har arbeidet og stiftet familie i Norge, kan ikke umiddelbart melde barna sine inn i en dansk folkeskole, fordi barna ikke har dansk personnummer.

En svensk student som har bodd i Danmark i flere år, har dansk far og dansk samboer, tvinges til å ta seg ekstrajobb for å få dansk studiestøtte.

Det er den såkalte Midtengruppen i Nordisk råd som nå ber de nordiske regjeringene ta opp spørsmålet og utarbeide et konkret forslag.

Midtengruppen samler nordiske sentrumsliberale, grønne og kristendemokratiske partier.

Lang vei fram

Tildeling av personnummer er først og fremst en praktisk ordning for personidentifisering, ikke et spørsmål om statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Alt burde derfor ligge til rette for en mer smidig, mindre byråkratisk og billigere ordning, mener Foreningen Norden og Midtengruppen.

Men veien fram er foreløpig lang og kronglete for forslaget, som ble fremmet i 2015.

Nordisk råds velferdsutvalg besluttet å sende det på høring i januar i fjor. Dersom utvalget går videre med forslaget, vil saken bli behandlet i april i Stockholm. Først etter en positiv avgjørelse i plenum blir forslaget anbefalt til medlemslandenes regjeringer. 

Hva betyr det at Trump trekker USA fra frihandelsavtalen TPP?
DNs kommentator Bård Bjerkholt om USAs exit fra frihandelsavtalen TPP.
02:16
Publisert:

Hør DN-podcast: De skal være eksperter på børsselskapene, men er gjennomgående for positive. Er aksjeanalytikerne kvalifiserte spåmenn eller en overtent heiagjeng? DNs Thor Christian Jensen, Morten Bertelsen og Marte Ramuz Eriksen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.