Oppdrettstoppen Inge Berg ga i fjor en hemmelig pengegave til Nordland Fremskrittsparti, skrev DN tidligere i uken.

Fem selskaper i hans Nordlaks-konsern ga i mai 2017 bidrag på 9990 kroner hver. Alle bidrag over 10.000 kroner må rapporteres inn i løpet av fire uker, men først i januar ble Partilovnemnda orientert.

Nå kan DN fortelle at nåværende oljeminister Kjell-Børge Freiberg, som er stortingsrepresentant for Nordland Frp, i fjor jobbet for å hjelpe Nordlaks-konsernet.

5. september, noen måneder etter at gaven fra Inge Berg ble gitt i det stille, var Freiberg på plass i Stokmarknes sammen med daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

De annonserte at Nordlaks etter en klage fikk konsesjoner til å bygge to havfarmer, noe selskapet skal bruke rundt to milliarder kroner på.

Samme måned ble Freiberg valgt inn på Stortinget for Nordland Frp. Han hadde vært statssekretær i Olje- og energidepartementet frem til juni, men gikk av for å fokusere på valgkampen.

Viktig for Freiberg

Nordlaks søkte opprinnelig om 39 utviklingskonsesjoner, men fikk bare ti etter behandlingen i Fiskeridirektoratet. Dette mente konsernsjef Berg var for lite til å gjennomføre prosjektet, og han klaget inn saken til Nærings- og fiskeridepartementet. 5. september kom beskjeden om at Nordlaks fikk 21 konsesjoner.

I et intervju med Vesterålen avis 7. september 2017 beskrev Freiberg hvordan han jobbet opp mot Sandberg for å påvirke den daværende fiskeriministeren til å gi flere konsesjoner til Nordlaks:

– Per Sandberg skal ha honnør for at han har vist vilje og evne, i tillegg til at han har fått masse innspill underveis. Ved en anledning ble jeg faktisk kastet ut av kontoret hans med klar beskjed om at jeg måtte slutte å terrorisere han i forbindelse med konsesjonene, sa Freiberg.

Han fortalte også til Intrafish i fjor at han ivret for prosjektet.

Fikk vite i august i fjor

– Jeg har ikke diskutert donasjoner til Frp med Nordlaks. Nordland Frp har som flere partier gjør, gått bredt ut for å få donasjoner, en prosess jeg ikke deltok i, skriver Freiberg i et svar til DN torsdag.

Han forteller at han i slutten av august i fjor ble gjort kjent med at Nordland Frp hadde fått valgkampstøtte av Nordlaks – samt andre privatpersoner og bedrifter. Utover dette har han ikke hatt noen tilknytning til donasjonene eller rapporteringen.

Sandberg skriver i en sms til DN at han ble kjent med donasjonene fra Nordlaks til Frp under besøket i september i fjor.

– Vi informerte ikke Freiberg på forhånd om gaven, sier Inge Berg.

Godt forhold

Freiberg understreker at regler for rapportering skal følges og at det er viktig med åpenhet. Han skriver videre at satsing på havbruk alltid har vært en viktig politisk sak for ham og for Nordland Frp.

– Flere lokalpolitikere i kommunen har vært positive til milliardinvesteringer i kommunen fordi det gir både skatteinntekter og arbeidsplasser. Mitt engasjement for næringen startet i 1987 ved min yrkeskarriere og har vært svært viktig for meg i hele mitt politiske liv, skriver Freiberg i en epost til DN og fortsetter:

– I denne forbindelse har jeg hatt et godt forhold til Nordlaks som både ordfører og stortingsrepresentant for Nordland.

Freiberg skriver at hans engasjement er for næringen som helhet, ikke et enkeltselskap.

– Jeg ble som andre Nordlandspolitikere orientert om det aktuelle prosjektet fra Nordlaks etter at deres søknad var sendt til fiskeridirektoratet. Som stortingskandidat og senere stortingsrepresentant har dette vært en sak jeg naturligvis har vært opptatt av med utgangspunkt i mitt politiske engasjement for næringen, sier han.

Blir fulgt opp

Saken om donasjonene og konsesjonene vil nå bli fulgt opp på Stortinget.

«Kan statsråden redegjøre for den kontakt som har vært mellom Nordlaks og NFD (Nærings- og fiskeridepartementet journ.anm.) i 2017, herunder pol. ledelse vedr. saken, og hvilken faglig vurdering som ble lagt til grunn for tillatelsene?» spør stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) i et spørsmål sendt torsdag.

Hun viser også til Freibergs uttalelse til Vesterålen avis fra september i fjor om at han har engasjert seg i saken på vegne av konsernet som har støttet hans fylkesparti.

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) opplyser at han ønsker en avklaring i saken, men at han ikke har grunnlag for å hevde at det er noen sammenheng mellom den hemmeligholdte økonomiske støtten og vedtaket.

Har alltid vært engasjert

Inge Berg forteller til DN at Freiberg har vært positiv til prosjektet.

Inge Berg er eier av Nordlaks-konsernet.
Inge Berg er eier av Nordlaks-konsernet. (Foto: Marius Fiskum)

– Freiberg er tidligere ordfører i Nordlaks sin hjemkommune Hadsel. Vi har opplevd at Freiberg alltid har engasjert seg for næringsaktivitet i hjemkommunen, også for Nordlaks som er en stor arbeidsgiver i regionen. Havfarm-prosjektet har potensielt store ringvirkninger i hele Nordlaks, for Hadsel og for hele regionen hvor Nordlaks har sin aktivitet. Vi kan ikke annet å si at Havfarm-prosjektet ble møtt med stor entusiasme fra mange politikere fra dag én, også fra Freiberg, sier han.

Mange politikere har vært interessert i prosjektet, forklarer oppdrettstoppen.

– Havfarm-prosjektet er det største utviklingsprosjektet i Nordlaks sin 30-årige historie. Vi har snakket om dette siden unnfangelsen av prosjektet til alle som har villet lytte. Vi tar vel ikke for hardt i hvis vi sier at vi har hatt minimum to besøk i måneden det siste året fra politikere fra alle de ulike partiene – på lokalt nivå, fylkesnivå og fra stortinget. Samtlige som har vært hos oss har vist en stor interesse for prosjektet våre, sier Berg.

Freibergs engasjement har vært på linje med andre politikere, forteller Berg.

– Freiberg har vært interessert i havbruksnæringens utvikling både som ordfører i Hadsel, som stortingsrepresentant fra Nordland og som fiskeripolitisk talsperson i Frp. Dialogen med Freiberg har ikke skilt seg fra den vi har hatt med andre politikere, sier oppdrettstoppen og understreker:

– Freiberg har ikke bistått Nordlaks ut over det vi forventer av alle i politikken som vi snakker med; å kjenne Nordlaks og havbruksnæringen – og å forstå de prosjektene vi jobber med og de utfordringene vi har.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at det vil svare Stortinget. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

— Dette er en finger i øyet på Donald Trump
Bare én av tre ting klimatoppmøtet vil bidra til, forklarer DNs politiske redaktør, Kjetil B. Alstadheim.
02:08
Publisert: