Hovedmålet med forslaget er å styrke de redaktørstyrte journalistiske medienes rolle som garantister for en åpen og opplyst offentlig samtale, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

– Sterke og uavhengige redaksjonelle medier er den beste medisinen mot «falske nyheter», hatefulle ytringer og andre utfordringer på ytringsfrihetsområdet. Vi må sørge for at vi også i fremtida har tilgang til journalistikk med den troverdigheten, tilliten og kvaliteten som kjennetegner de redaksjonelle mediene. En ny medieansvarslov vil skape insentiver til fortsatt seriøs ledelse og kontroll av mediene, basert på etiske normer og prinsipper, sier kulturminister Trine Skei Grande.

I dag er det uklart hvilke forpliktelser redaktørene har for innhold som publiseres av brukerne selv, for eksempel i kommentarfelt.

– Spørsmålet er rettslig komplisert, omdiskutert både i Norge og utlandet, og internasjonale forpliktelser legger føringer på norsk rett. Kulturdepartementet foreslår en bestemmelse som klargjør hva redaktøren må gjøre for å unngå rettslig ansvar, opplyser departementet.

Loven skal gjelde for «redaktørstyrte medier som driver regelmessig journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten».(Vilkår)

Dette bør du se etter på boligvisning
Visste du at nesen er et av de beste verktøyene på boligvisning?
05:21
Publisert: