Kan finansministeren instruere Norges Bank i ansettelsen av påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen? Ja, ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet.

— Jeg vil legge Lovavdelingens uttalelse til grunn med hensyn til det handlingsrommet jeg nå har i saken, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

«Sentralbankloven paragraf 2-13 medfører trolig visse begrensninger i departementets adgang til å instruere Norges Bank ved ansettelse av daglig leder av NBIM. Det er imidlertid gode holdepunkter for at sentralbankloven paragraf 2-13 ikke generelt avskjærer muligheten for å instruere Norges Banks hovedstyre ved ansettelse av daglig leder av NBIM,» heter det i redegjørelsen fra lovavdelingen.

Lovavdelingen utgjør et elitelag av jurister i norsk forvaltning og deres vurderinger veier svært tungt.

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.
Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen. (Foto: Per Thrana)

Sanner møter Olsen

Finansminister Jan Tore Sanner vil møte sentralbanksjef Øystein Olsen fredag etter at Stortinget har gitt sin innstilling i saken.

Sanner vil etter møtet holde en pressekonferanse om saken i 17-18-tiden.

Lovavdelingen skriver at de ikke utelukker at spørsmålet om tap av omdømme for Norges Bank og Oljefondet kan brukes mot Tangen slik at avtalen da ikke lenger er gjeldende.

«Vi kan ikke utelukke at det eksempelvis kan reises spørsmål om det foreligger en bristende forutsetning for avtalen dersom det skulle være slik at arbeidsgiver har grunnlag for å si at tilliten til forvaltningen av SPU (Oljefondet, red.anm.) skulle være vesentlig svekket.»

Tangen har ikke uten videre heller et stillingsvern før han formelt har tiltrådt, ifølge lovavdelingen.

Det har for lengst blitt storpolitikk av ansettelsen av ny oljefondssjef – milliardær og hedgefondforvalter Nicolai Tangen.

Norges Banks representantskap – Stortingets kontrollorgan – har ment at alle potensielle interessekonflikter mellom Tangen og Oljefondet må «elimineres».

Norges Banks hovedstyre har ment at konfliktene «for alle praktiske formål er eliminert». Konflikten endte opp i en stortingshøring forrige uke, etter at representantskapet i Norges Bank sendte brev til Stortinget.

Instruere om strengere retningslinjer

Norges Banks representantskap mener ansettelsen av Nicolai Tangen er et brudd med de etiske retningslinjene for ansatte i Norges Bank.

Punkt 9 i bankens egne retningslinjer slår fast at: «Ansatte kan ikke ha eksterne tillitsverv, bierverv eller eierinteresser som er eller kan fremstå å være i konflikt med de interesser den ansatte skal ivareta som ansatt i Norges Bank».

Lovavdelingen skriver at finansministeren kan gi instruks om eksempelvis «strengere informasjonsplikter».

«Det betyr at Norges Bank, som en slik instruks er rettet til, i utgangspunktet må sørge for at den gjøres gjeldende for de ansatte, inkludert daglig leder av NBIM,» heter det i redegjørelsen.

Uenige om eierskap

De siste dagene har det vært mange meninger i spørsmålet om finansminister Jan Tore Sanner kan gripe inn i saken.

Tirsdag sa Sanner at han hadde hyret inn et privat advokatfirma – Arntzen de Besche – for en vurdering, fordi det ville ta for lang tid hos lovavdelingen i Justisdepartementet å vurdere om han kan instruere Norges Bank.

Torsdag snudde Sanner, og sa at han likevel hadde sendt over en bestilling til lovavdelingen.

Advokatfirmaet og Finansdepartementet selv mener de ikke kan gi instruks til banken i ansettelsen av oljefondssjef.

Det har vært en rekke kritikere på banen som har ment at advokatfirmaet Arntzen de Besche og Finansdepartementet tar feil i at ikke Sanner kan instruere Norges Bank.

Stridens eple er om milliardær Nicolai Tangen fortsatt kan eie 43 prosent av forvalterselskapet Ako Capital samtidig som han er oljefondssjef.

Ifølge Norges Banks etiske retningslinjer skal ingen ansatte ha eierinteresser som kan være i konflikt med Oljefondets interesser.

Finanskomiteen på Stortinget behandler kontrollorganets kritiske rapport. Komiteen skal etter planen offentliggjøre innstilling rundt klokken 15 fredag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.