Siden 2015 har Ferd-eier Johan H. Andresen ledet Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet. Etikkrådet skal vurdere om fondets investeringer er i strid med retningslinjene og gi anbefaling til observasjon eller utelukkelse av selskaper.

Andresens periode som leder utgår i slutten av mai, men nå er det klart at han får nok en periode. Det bekrefter Finansdepartementet på sine nettsider.

«Finansdepartementet har gjenoppnevnt Johan H. Andresen som leder og Cecilie Hellestveit som medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU). Begge er utnevnt for en ny fireårsperiode fra 1. juni 2019 til 31. mai 2023», står det.

Jensen er inhabil

Norges Bank kom med sin innstilling tidligere i år. Den ble deretter behandlet av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Vanligvis ville saken ligget på finansministerens bord, men Siv Jensen (Frp) er inhabil i saker som gjelder Andresen siden hun leier en hytte av ham i Oslofjorden. DN skrev i fjor høst og vinter en rekke saker om at Jensen leier hytte av Andresen på Grimsøya. Avtalen løper i ti år og Jensen betaler 40.000 kroner per år til hyttenabo Andresen, som bor 100 meter unna.

Prosessen med å finne ny leder har pågått siden 2. november, da Finansdepartementet ba Norges Bank begynne.

- Gjenoppnevningen er i tråd med Norges Banks innstilling. Bankens vurdering er at dagens sammensetning av Etikkrådet dekker kravene til kompetanse på en god måte, at arbeidet fungerer godt og at rådets medlemmer representerer et relevant mangfold. Dette støtter jeg Norges Bank i, sier Jon Georg Dale.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.