Sentralbanksjef Øystein Olsen måtte mandag forsvare ansettelsen av ny oljefondssjef i en stortingshøring.

Norges Banks tilsynsorgan, som er oppnevnt av Stortinget, er kritiske til ansettelsesprosessen av milliardær Nicolai Tangen. Tilsynsorganet mener potensielle interessekonflikter mellom Tangens eget forvaltningsselskap Ako Capital og Oljefondet må elimineres før han skal tiltre i september.

Under mandagens høring kom det frem at finansminister Jan Tore Sanner (H) ga «uttrykk for bekymring» til Olsen over valget av ny oljefondssjef. De to snakket sammen 23. mars – dagen før hovedstyret i Norges Bank ansatte Tangen.

– Jeg snakket med finansministeren. For å være helt åpen og ærlig snakket vi om Tangens økonomiske bakgrunn, særlig med tanke på formuesdisposisjoner, beskatning og omdømmemessige utfordringer. Statsråden startet og avsluttet med å gi uttrykk for bekymring, sier Olsen og legger til:

– Han avsluttet samtalen ved å si at: «Nå har jeg gitt uttrykk for min bekymring». Men han sa også at det er Norges Banks ansvar å foreta ansettelsen.

For første gang i historien måtte en sentralbanksjef forsvare ansettelsen av en oljefondssjef. Her er sentralbanksjef Øystein Olsen under mandagens høring i finanskomiteen på Stortinget.
For første gang i historien måtte en sentralbanksjef forsvare ansettelsen av en oljefondssjef. Her er sentralbanksjef Øystein Olsen under mandagens høring i finanskomiteen på Stortinget. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

– Hva tenkte du da finansministeren uttrykte bekymring?

– Med den oppmerksomheten som var rundt Tangens engasjementer på Sørlandet samt hans velstand og store personlige formue og eierinteresser, overrasket ikke det meg i det hele tatt, sier Olsen til DN.

– Videreformidlet du statsrådens bekymring til hovedstyret dagen etter?

– Jeg videreformidlet den samtalen til Norges Banks hovedstyre, ja, svarer Olsen.

Finansdepartementet svarer slik på hvorfor Sanner var bekymret:

– Finansministeren startet samtalen med å understreke at han ikke ønsket å utfordre de formelle rammene, men uttrykke en viss bekymring. Han var opptatt av å formidle til Norges Bank at det kunne dukke opp saker, knyttet til Tangens bakgrunn og profil, som hovedstyret måtte undersøke og ha tenkt gjennom. Avslutningsvis understreket han at det er Norges Banks ansvar å ansette lederen av Nbim, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i en epost.

– Er Sanner nå beroliget?

– Saken ligger nå i Stortinget. Det er derfor ikke naturlig for oss å gå inn i en slik vurdering på nåværende tidspunkt, skriver hun.

– Vi vil gå grundig inn i dette, og det er ikke unaturlig å ha kontakt med Sanner om dette, sier Ap-nestleder og medlem av finanskomiteen Hadia Tajik.

Anklager sentralbanksjefen for lovbrudd

Ifølge leder av Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb, kan sentralbanksjefen ha brutt sentralbankloven i denne saken.

– Her har det vært brudd på retningslinjer, regler og lover. De etiske prinsippene er brutt, offentlighetsloven er brutt og det er et spørsmål om sentralbankloven paragraf 1–6 også er brutt, sier Brodtkorb.

I sentralbanklovens paragraf 1–6 står det at banken skal informere departementet om «saker av viktighet.» Sentralbanksjefen bekreftet under sin forklaring at han ikke informerte finansministeren om Tangens eierskap i Ako Capital, noe representantskapet mener er viktig.

Olsen åpnet indirekte opp for at han kan ha brutt sentralbankloven:

– Jeg var ikke innom enkeltelementer i den omfattende strukturen som nå er på plass, sier Olsen.

Nicolai Tangen skal fortsatt være største eier i eget forvaltningsselskap, Ako Capital, med 43 prosent. Olsen forsvarer avtalen med Tangen og mener potensielle konflikter for «alle praktiske formål er eliminert.»

– Jeg har forståelse for at representantskapet som tilsynsorgan ønsker å fjerne risiko. Jeg vil samtidig understreke at ethvert ansvarlig styre for en virksomhet må gjøre skjønnsmessige avveininger mellom ulike typer risiko og hensynet til virksomhetens formål, sier Olsen.

– Vi erkjenner at prosessen rundt ansettelsen av Tangen har reist spørsmål som det har vært nødvendig å få avklart, og – det har vært noen læringspunkter, legger han til.

Avslo Rolls-Royce-tilbud

Oljefondet droppet tidlig i sommer et aksjekjøp fra Ako Capital på grunn av Tangen.

– Morgan Stanley gikk ut i markedet med et offentlig tilbud om kjøp av en aksjepost i Rolls-Royce, der Ako Capital var selger. Dette var en offentlig forespørsel om aksjesalg som gikk ut til alle i markedet. Trading så at Ako Capital var motpart og meldte ifra til compliance. Nbim valgte å ikke delta, skriver Marthe Skaar, presseansvarlig i Oljefondet, i en epost.

Prosedyrer for etterlevelse er ennå ikke på plass, men vil først være klart når Tangen tiltrer 1. september, ifølge Skaar.

Sentralbanksjefen nevnte i høringen en rekke handelsrestriksjoner mellom Oljefondet og Ako Capital på grunn av Tangens eierskap:

– Vi kan ikke ha Ako som forvalter, vi kan ikke ha Ako som motpart i utlånsvirksomheten, og vi kan ikke handle aksjer direkte med Ako, sier Olsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.