Bråket rundt ansettelsen av påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen fortsetter.

Finanskomiteen på Stortinget besluttet fredag at det blir høring om ansettelsesprosessen av Tangen 11. august.

Det skjer etter at Stortingets vaktbikkje, Norges Banks representantskap, torsdag sendte et brev til Stortinget om ansettelsen. Der roper de varsko om at kontrolltiltak som skal sikre at Tangen overholder regelverket ikke er på plass.

I klartekst sier representantskapet at nye kontrollrutiner må komme på plass for at Norges Bank skal klare å følge opp at det er vanntette skott mellom Tangen og hans private eierinteresser i eget hedgefond, Ako Capital.

– Ansettelsen av en ny oljefondssjef må ha bred legitimitet i befolkningen. Når Stortinget nå får oversendt en sak fra representantskapet, er det helt naturlig at vi behandler det grundig. En høring vil bidra til å få belyst alle sider av saken, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

En høring vil bidra til å få belyst alle sider av saken, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.
En høring vil bidra til å få belyst alle sider av saken, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski. (Foto: Gorm K. Gaare)

Må svare for seg

Aps finanspolitiske talskvinne, Hadia Tajik, mener det er naturlig med en høring på Stortinget om ansettelsesprosessen etter et historisk brev fra representantskapet.

– Det at de sender oss et slikt brev om prosessen knyttet til ansettelsen av en oljefondssjef, er helt uten presedens. Det er viktig for Arbeiderpartiet å gå grundig inn i saksforholdene, sier Tajik til DN.

Det er ikke endelig bestemt om også Nicolai Tangen og finansminister Jan Tore Sanner (H) blir innkalt. Sentralbanksjefen og lederen av representantskapet, Julie Brodtkorb, er de mest naturlige, ifølge Tajik.

– Det at de sender oss et slikt brev om prosessen knyttet til ansettelsen av en oljefondssjef, er helt uten presedens, sier Aps finanspolitiske talskvinne, Hadia Tajik.
– Det at de sender oss et slikt brev om prosessen knyttet til ansettelsen av en oljefondssjef, er helt uten presedens, sier Aps finanspolitiske talskvinne, Hadia Tajik. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

I brevet fra representantskapet påpekes det at avtalen som er inngått med Tangen går «utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.»

Denne saken dreier seg til syvende og sist om tillit, ifølge professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole.

– Brevet til representantskapet er et sterkt signal om at hovedstyret ikke har fått i havn et avtaleverk som kan kontrolleres og som avskjærer interessekonflikter. Jeg tror det er naivt å tro at man med så mye usikkerhet og skjult informasjon kan sikre seg mot interessekonflikter. Derfor henger denne saken i realiteten på tillit, sier Schjelderup.

«Veldig alvorlig»

Representantskapet trekker frem at flere av Tangens nærstående er involvert i den veldedige stiftelsen Ako Foundation, som etter planen vil få tilført Ako-fond for milliarder av kroner de neste årene. På den måten vil de ha informasjon som avtaleverket mellom Norges Bank og Tangen skal hindre at han får:

«De vil kunne anse seg som forpliktet til å ivareta Tangens interesser. Representantskapet vil også vise til at informasjon om Ako-fondene vil tilflyte Tangens nærstående gjennom deres arbeid for Ako Foundation. Dette vil kunne omfatte informasjon som det, i sammenheng med forvaltningen hos Gabler og virksomheten i DSHN Philanthropy, er lagt stor vekt på skal være utilgjengelig for Tangen og hans nærstående», heter det i brevet.

Tangens eierandel i forvalterselskapet Ako Capital skal legges i DSHN Philanthropy og skal forvaltes uten Tangens innflytelse. Gabler skal forvalte Tangens private fondsmidler, som omfatter Ako-fond for rundt fire milliarder kroner.

Jusprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo deler bekymringen til representantskapet.

– Det er veldig alvorlig at ikke kontrollmekanismene er på plass. Spørsmålet er hva Stortinget vil og kan gjøre med dette. Avtalen er jo inngått, så det er lite sannsynlig at noe kan rokke ved selve ansettelsen av Tangen. I beste fall vil dette føre til at det blir en bedre oppfølging av hvordan Oljefondet styres, sier Sjåfjell til DN.

Sentralbanksjef Øystein Olsen understreker at arbeidet med å få på plass interne kontrolltiltak er i sluttfasen, og at det «vil være på plass når Nicolai Tangen tiltrer i sin stilling.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.