Striden om påtroppende oljefondssjef – milliardær Nicolai Tangen – tok en ny vending fredag.

Et enstemmig storting bestemte fredag at Tangen ikke kan ha eierinteresser som kan svekke tilliten til Oljefondet. Tangen, derimot, skal eie 43 prosent av eget forvaltningsselskap, Ako Capital, samtidig som han er oljefondssjef.

Fredag fikk finansminister Jan Tore Sanner (H) beskjed fra lovavdelingen at han kan instruere Norges Bank i ansettelsen av Tangen. Klokken 17 ble sentralbanksjef Øystein Olsen, som ansatte Tangen, innkalt til et møte hos finansministeren.

– Det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder i Nbim (Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, red.anm.) og det er først og fremst hovedstyret som må ta ansvar for å finne en god løsning, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (til venstre) og finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferanse om Tangen-saken fredag kveld.
Sentralbanksjef Øystein Olsen (til venstre) og finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferanse om Tangen-saken fredag kveld. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Dette er en alvorlig sak som påvirker omdømme til Oljefondet og Norges Bank, sier Sanner.

— Har du tillit til sentralbanksjefen og hovedstyret?

— Det er ikke en diskusjon nå, men når du først spør, så har jeg det, sier Sanner til DN.

— Hva er grunnen til det?

— Når du stiller spørsmålet, er mitt svar at ja, jeg har tillit, sier han.

Vet ikke om Tangen starter

– Det er både riktig og viktig at jeg har dialog med hovedstyret om denne saken slik situasjonen er nå. Jeg forventer at hovedstyret gjør det de kan for at Norges Bank også fremover har et godt omdømme og allmenn tillit, legger han til.

Sanner sier han vil følge «ekstra nøye» med på at hovedstyret følger opp forventningene fra Stortinget og departement «innenfor skatt og åpenhet.»

— Jeg håper å unngå å instruere hovedstyret, sier Sanner.

På spørsmål om Tangen tiltrer som planlagt 1. september, svarer finansministeren følgende:

– Det vil tiden vise.

Kommentar fra DNs politiske redaktør Fritjof Jacobsen: De må gi etter eller gi opp dnPlus

Tangen har «veldig sterk motivasjon»

Sentralbanksjefen sier hovedstyret i Norges Bank er hasteinnkalt førstkommende mandag for å diskutere saken.

Også Tangen skal være til stede på dette møtet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (fra høyre) på vei til Finansdepartementet i Oslo sentrum fredag ettermiddag. I bakgrunnen: kommunikasjonsdirektør Runar Malkenes og visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.
Sentralbanksjef Øystein Olsen (fra høyre) på vei til Finansdepartementet i Oslo sentrum fredag ettermiddag. I bakgrunnen: kommunikasjonsdirektør Runar Malkenes og visesentralbanksjef Jon Nicolaisen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Vi i Norges Bank ønsker å bidra til å finne en løsning som sikrer stabile rammevilkår og tillit rundt Statens pensjonsfond utland, sier Olsen.

– Nicolai Tangen har fortsatt veldig sterk motivasjon for jobben, sier Olsen og viser til at Tangen i sommer har vært på kontoret og møtt ansatte i Oljefondet.

– Har du vurdert å trekke deg?

– Nei, svarer Olsen kontant.

– Det er en krevende situasjon for alle i Norges Bank, også meg, og alle de dyktige medarbeiderne i Oljefondet, sier Olsen.

Olsen vil ikke kommentere på kritikken som kom fra Stortinget fredag utover at han tar det på «fullt alvor.» Et enstemmig storting sluttet seg fredag til at Norges Bank må rydde opp i interessekonflikter rundt påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.

Åpner opp for at nedsalg har vært diskutert

Øystein Olsen har tidligere uttalt at det aldri var på bordet at Tangen skulle selge seg helt ut av eget hedgefond. Tangens premiss var å beholde en eierandel, noe banken skal ha godt med på.

– Har Norges Bank diskutert premisset til Nicolai Tangen om at han aldri ville selge seg ut av Ako Capital?

– Jeg vil ikke, altså, dette er et stort problemområde, komplekst avtaleverk, og det har vært omfattende drøftinger for å komme frem til avtaleverket. Nå er vi her vi er, og jeg har ingen ytterligere kommentarer til det, svarer Olsen til DN.

– Du sa «nei» 28. mai, og nå er det «ingen kommentar»?

– Vi lever også i den verdenen vi lever i nå. Det var tidligere et premiss at han ikke skulle selge seg ut, men det er ikke det samme som å si at vi ikke har diskutert nøye og hatt drøftelser om størrelser på den eierandelen, svarer Olsen.

— Du sa 28. mai at det aldri hadde vært på bordet. Går du tilbake på det?

— Jeg går ikke tilbake på det jeg sa den gangen, svarer han.

Kravene fra Stortinget

Finanskomiteen på Stortinget konkluderer blant annet med disse tre kravene, som de forutsetter at finansministeren legger til grunn i dialogen med sentralbanksjefen:

  • Leder for Nbim (Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, red.anm.) kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte.
  • Leder for Nbim kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke SPUs arbeid med skatt og åpenhet
  • Disse forhold må avklares før tiltredelse av ny leder for Nbim.

Stridens eple er om Nicolai Tangen kan eie 43 prosent av forvalterselskapet Ako Capital samtidig som han er oljefondssjef.

Norges Banks representantskap – Stortingets kontrollorgan – mener alle potensielle interessekonflikter mellom Tangen og Oljefondet må «elimineres».

Norges Banks hovedstyre påpeker at konfliktene «for alle praktiske formål er eliminert». Konflikten endte opp i en stortingshøring forrige uke, etter at representantskapet i Norges Bank sendte brev til Stortinget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.