Sentralbanksjef Øystein Olsen blir grillet av finanskomiteen på Stortinget mandag om ansettelsen av ny oljefondssjef. Olsen må svare på en rekke spørsmål om rekrutteringen av milliardæren Nicolai Tangen.

Tangen skal fortsatt være største eier i eget forvaltningsselskap, Ako Capital, med 43 prosent. Norges Banks tilsynsorgan er kritiske til den rolleblandingen. Olsen forsvarer avtalen med Tangen og mener potensielle konflikter for alle «praktiske formål er eliminert.»

– Jeg har forståelse for at representantskapet som tilsynsorgan ønsker å fjerne risiko. Jeg vil samtidig understreke at ethvert ansvarlig styre for en virksomhet må gjøre skjønnsmessige avveininger mellom ulike typer risiko og hensynet til virksomhetens formål, sier Olsen.

– Vi erkjenner at prosessen rundt ansettelsen av Tangen har reist spørsmål som det har vært nødvendig å få avklart, og – det har vært noen læringspunkter, legger han til.

Det er første gang at ansettelse av en ny oljefondssjef er blitt kontroversielt, og at finanskomiteen har fått en slik sak på sitt bord.

Finansministeren ga «uttrykk for bekymring»

Like før Olsen gikk inn, hadde lederen av Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb gitt sin redegjørelse i saken.

– Her har det vært brudd på retningslinjer, regler og lover. De etiske prinsippene er brutt, offentlighetsloven er brutt og det er et spørsmål om sentralbankloven paragraf 1–6 også er brutt, sa Brodtkorb.

Paragraf 1–6 i sentralbankloven sier at banken skal informere departementet om «saker av viktighet.»

Sentralbanksjefen bekreftet under sin forklaring at han ikke informerte finansministeren om Tangens eierskap.

– Jeg var ikke innom enkeltelementer i den omfattende strukturen som nå er på plass, sier Olsen og fortsetter:

– Jeg har snakket med finansministeren. For å være helt åpen og ærlig snakket vi om Tangens økonomiske bakgrunn, særlig med tanke på formuesdisposisjoner, beskatning og omdømmemessige utfordringer. Statsråden startet og avsluttet med å gi uttrykk for bekymring, sier Olsen.

På nye spørsmål om telefonsamtalen, som fant sted 23. mars, dagen før Tangen fikk jobben, utbroderte Olsen følgende om samtalen med finansminister Jan Tore Sanner (H):

– Han avsluttet samtalen ved å si at: «Nå har jeg gitt uttrykk for min bekymring». Men han sa også at det er Norges Banks ansvar å foreta ansettelsen, sier Olsen.

DN har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra finansdepartementet i denne saken.

Under høringen kom det også frem at Oljefondet droppet aksjekjøp i Rolls Royce fra Ako Capital på grunn av Tangen.

— Jeg er kjent med at det var en aktuell handel der det var uklart hvordan Oljefondet skulle forholde seg til forretningsforbindelsen, men i dag ville vi ha hatt et helt klart svar på det spørsmålet, sier Olsen.

Julie Brodtkorb, leder i Norges Banks representantskap, var til stede under høringen mandag om ansettelsen av ny oljefondssjef.
Julie Brodtkorb, leder i Norges Banks representantskap, var til stede under høringen mandag om ansettelsen av ny oljefondssjef. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

Brøt offentlighetsloven

Representantskapet har kritisert ansettelsesprosessen og sendt brev til Stortinget med kritiske bemerkninger, noe som er bakgrunnen for høringen.

Her er noen av ankepunktene i ansettelsen av Tangen som ny oljefondssjef: (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Norges Bank førte ikke Tangen og flere andre opp på søkerlisten, heller ikke anonymt, slik offentlighetsloven krever. Lovbrudd, konkluderte flere juseksperter. Julie Brodtkorb i representantskapet sier at hovedstyret har «erkjent å ha brutt kravene etter offentlighetsloven.»
  • Norges Bank aksepterer at Tangen fortsatt kan eie Ako Capital, forvalterselskapet han har bygget opp, mens han er sjef for fondet. Han får også eie Ako-fond for rundt fire milliarder kroner. Representantskapet mener de mekanismene som er innført og som skal hindre interessekonflikter ikke er tilstrekkelige.
  • Tangen har via Ako-systemet og privat benyttet selskaper i skatteparadiser, noe som har ført til mye kritikk og kritikk av Norges Bank for å ha et litt for avslappet forhold til slike paradiser.