Nato-sjef Jens Stoltenberg er ny sentralbanksjef. Den tidligere Ap-lederen, finansministeren og statsministeren vender med det hjem til Norge for å avslutte karrieren i Norges Bank.

Etter flere måneder med heftig debatt gikk eks-statsministeren dermed seirende ut av duellen mot visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, som mange har ansett for å være den faglig mest kompetente kandidaten av de to.

– Jeg vil takke for utnevnelsen og for tilliten. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben og har stor respekt for den viktige rollen sentralbanken har i det norske samfunnet. Jeg søkte på jobben fordi jeg ville være med på å løse bankens samfunnsoppdrag, sier Stoltenberg på videolink på pressekonferansen.

– Jeg vil som sentralbanksjef være svært bevisst på integriteten og den særlige uavhengigheten til Norges Bank, sier han videre.

Stoltenberg får et åremål for en periode på seks år, og skal etter planen ta over rundt 1. desember. Ida Wolden Bache blir midlertidig sjef fra 1.mars og frem til Stoltenberg tar over.

Av 22 søkere var det kun to som ble intervjuet til stillingen.

Fortsetter å være Ap-medlem

På pressekonferansen fikk både Vedum og Stoltenberg flere spørsmål om uavhengigheten Norges Bank skal ha. Kritikerne til Stoltenbergs utnevnelse som sentralbanksjef har tidligere pekt på Nato-sjefens politiske fortid, men også hans sterke bånd til blant annet Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Stoltenberg sier han skal fortsette å være medlem i Arbeiderpartiet, men lover å ikke ha noe partipolitisk aktivitet eller en partipolitisk profil.

– Jeg har forholdt meg til Finansdepartementet og deres vurderinger. Det er de som har vurdert om jeg er skikket til jobben. Jeg er forberedt på å ta de beslutningene som er nødvendige å ta, sa Stoltenberg.

Han påpekte videre at det ikke er uvanlig i sentralbanker i andre land at ansatte har en politisk fortid.

– Jeg skal være bevisst på den faglige integriteten min og til sentralbanken. Også den uavhengigheten Norges Bank skal ha. Jeg har lang erfaring med å ha vennskap til personer og ha privat omgang med mennesker som har politiske posisjoner, sa Stoltenberg.

Den påtroppende sentralbanksjefen ville ikke svare på spørsmål om handlingsregelen på pressekonferansen. I 2012, da Øystein Olsen holdt sin første årstale som sentralbanksjef, kom det forslag om å nedjustere handlingsregelen fra fire til tre prosent. Det ble avvist av Stoltenberg. Endringen skjedde likevel på et senere tidspunkt. Fredag ville han ikke gå nærmere inn på spørsmål om han tok feil i 2012.

– Det er et spørsmål jeg skal bruke mye tid på når jeg tiltrer. Men jeg mener at hvis jeg begynner å diskutere det nå vil det bare skape uklarheter. Jeg vil gjerne svare, diskutere og drøfte handlingsregelen, men det blir etter at jeg har tiltrådt, sa Stoltenberg.

Han understreket også at han er forberedt på å ta de «de beslutningene som må tas på vegne av sentralbanken», på spørsmål om rentehevinger og pengepolitikk.

God attest

I Finansdepartementets vurdering av utnevnelsen konstateres det at selv om Stoltenberg ikke har operativ arbeidserfaring fra sentralbankvirksomhet eller kapitalforvaltning, er vurderingen at han har god forståelse for samfunnsøkonomi, herunder penge- og finanspolitikk, og internasjonale utviklingstrekk.

«Han har også god innsikt i rammebetingelsene for Norges Banks oppdrag med å forvalte SPU (Oljefondet), herunder det finansielle formålet for fondet og fondets betydning for norsk økonomi og Norges omdømme internasjonalt», heter det.

Departementet gir Stoltenberg en god attest:

«Stoltenberg har omfattende toppledererfaring fra komplekse organisasjoner, og vurderes å ha meget gode lederegenskaper og svært god formidlingsevne. Han har en samarbeidsorientert og delegerende lederstil som er godt egnet for en kompetanseorganisasjon som Norges Bank», skriver departementet.

Når det gjelder hans tidligere politiske verv og posisjoner, viser departementet til at det må være en høy terskel for å utelukke en person fra en stilling som sentralbanksjef, særlig når vervene og stillingene er «relativt langt tilbake i tid».

– Jeg har vært opptatt av å finne den beste sentralbanksjefen for Norge, og jeg er trygg på at det er Jens Stoltenberg. Kombinasjonen av økonomibakgrunn, samfunnsforståelse og en ledererfaring få i Norge har, gjør han veldig godt egnet som øverste leder i Norges Bank, en institusjon som forvalter viktige samfunnsoppdrag på vegne av oss alle, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Burde trukket seg

Ansettelsen av ny sentralbanksjef har vært en av vinterens store og kontroversielle temaer. Finansdepartementet oppfordret tidlig i fjor høst flere kandidater til å søke på jobben. To av dem gjorde det: Jens Stoltenberg og Ida Wolden Bache. Begge ble ansett som gode kandidater til jobben, til tross for den svært ulike profilen.

Kandidatenes egnethet har vært gjenstand for debatt i flere måneder, med tidvis høy temperatur. Flere jurister og økonomer har støttet Stoltenbergs kandidatur, mens SV, MDG, Høyre, Venstre og Frp har vært skeptiske eller direkte uttalt at han ikke bør bli ansatt. Tidligere finansminister og Frp-leder Siv Jensen ba i januar Stoltenberg trekke seg av hensyn til bankens omdømme og tillit.

Onsdag denne uken bekreftet finansminister Trygve Slagsvold Vedum at regjeringen vil utnevne ny sentralbanksjef fredag. Vedum var ordknapp, men understreket at han mente det har vært en god og fin prosess.

Duellantene til jobben som ny sentralbanksjef var Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg.
Duellantene til jobben som ny sentralbanksjef var Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg. (Foto: Gints Ivuskans/AFP/NTB)

Selv om Justisdepartementets lovavdeling ikke konkluderte med at Stoltenberg vil være inhabil til å få jobben, mente de beslutningen ble tatt på et knapt informasjonsgrunnlag. Lovavdelingen var også klare på at det kan dukke opp situasjoner der Stoltenbergs nære vennskap til flere av regjeringens medlemmer kan by på utfordringer.

Venstres Sveinung Rotevatn uttalte allerede før jul at det neppe var noen lover mot å ansette Stoltenberg, men at det sentrale i saken er om det er klokt å ansette ham, noe han ikke mener det er.

Støre-venn

Den sentrale innvendingen mot Stoltenberg var hans tette bånd og nære vennskap til sittende statsminister Jonas Gahr Støre, samt flere av regjeringens øvrige medlemmer. Støre melde seg tidlig inhabil i ansettelsen.

Flere har fryktet for sentralbankens uavhengighet dersom den sittende regjeringen utnevner en nær venn og partifelle til jobben. Flere har også sådd tvil om aktører utenfor Norge vil reagere positivt på noe som kan mistenkes for å være en partiansettelse.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar imot Nato-sjef Jens Stoltenberg under Arbeiderpartiets landsmøte i 2015.
Ap-leder Jonas Gahr Støre tar imot Nato-sjef Jens Stoltenberg under Arbeiderpartiets landsmøte i 2015. (Foto: Thomas Haugersveen)

Det dominerende argumentet i favør Stoltenberg har for mange vært hans tunge internasjonale og politiske erfaring. Som sentralbanksjef er man også styreleder for Oljefondet, som stadig settes under internasjonalt press. Stoltenbergs støttespillere har vektlagt den tidligere statsministerens evne til politisk manøvrering - både hjemme og ute.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.