Bønder krever økte subsidier fordi de får lavere skatt

På grunn av lavere skatt har norske bønder fått redusert verdien av fradragene sine. Nå krever de å få kompensasjon for tapet.

Jordbruksforhandlingene i år er komplisert, også fordi beregningsgrunnlaget ikke tar opp i seg verdien av skattelettelsene også bøndene har fått. Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell (til vestre), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Audun Braastad/NTB Scanpix
Jordbruksforhandlingene i år er komplisert, også fordi beregningsgrunnlaget ikke tar opp i seg verdien av skattelettelsene også bøndene har fått. Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell (til vestre), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Audun Braastad/NTB Scanpix
Publisert 12. May 2017, kl. 18.59Oppdatert 12. May 2017, kl. 18.59