Elbilforeningen frykter kaos når det fra nyttår blir opp til kommunene å bestemme om elbiler fortsatt skal parkere gratis, ifølge en melding torsdag.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 også vedtatt å skulle innføre en nasjonal regel om maks halv takst for nullutslippsbiler på bompenger, ferje og parkering.

- Kaoset blir komplett når kommunene på et senere tidspunkt må endre tilbake fra full takst når den nye regelen om maks halv takst for nullutslippsbiler kommer, sier leder i Elbilforeningen, Christina Bu, i meldingen.

Norsk elbilforening har sendt brev til Samferdselsministeren med krav om å forlenge regelen om fritak for parkeringsavgift ut 2017 slik at kommunene får tid til å forberede et nytt system.

Enkelte kommuner, som Trondheim og Tønsberg, har vedtatt at elbilene skal likestilles med forurensende biler fra nyttår. Andre, som Oslo, Drammen, Kristiansand og Sandnes, har vedtatt fortsatt fritak.

Retningslinjene som skal klargjøre detaljene i det nye parkeringsdirektivet var rett før jul fortsatt ikke på plass, mindre enn to uker før det trer i kraft.

- Det er for eksempel uklart hvordan det skal skiltes, avhengig av om kommunene ønsker å videreføre fritaket for elbiler. Dagens og kommende elbileiere må forholde seg til ulike regler når de krysser kommunegrensene, sier Bu.(Vilkår)

Skodas smarte løsning
Skoda Kodiaq kommer til Norge i mars. Sjekk den nye smarte løsningen for å unngå å skrape opp bilen ved siden av.
00:26
Publisert:
Miguel Sørholts liv i Miami: Velger fra øverste hylle
Miguel Sørholt tok med seg familien og flyttet til Florida. Her får han gitt barna en helt annen skolehverdag enn i Norge.
05:53
Publisert: