På hjørnekontoret ved Youngstorget i Oslo legger ikke LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen skjul på at han hadde helt andre planer for denne høsten og vinteren.

Han skulle utformet politikken for en ny kompetansereform for arbeidslivet, fremtidens pensjonssystem, og tatt nye kamper mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet – sammen med Arbeiderpartiet.

Nå ligger partiet med brukket rygg etter valgnederlaget, og sliter med interne konflikter og maktkamp.

– Situasjonen er snudd fullstendig på hodet, sier Gabrielsen.

Utover høsten har den bratte nedturen fortsatt for Arbeiderpartiet: På en fersk NRK-måling som Norstat har gjennomført i slutten av november, havner Jonas Gahr Støres parti på en katastrofal lav oppslutning på 25,8 prosent – ned fra 26,0 prosent i forrige måling.

Gabrielsen legger ikke skjul på at det vil bli tøffere å få gjennomslag for saker fremover.

– Det blir en brattere oppoverbakke. Her er det bare å krumme ryggen.

Krangler om veien videre

Mens LO-sjefen har måttet legge om planene sine i høst, sliter Arbeiderpartiet med å bli enige om veien videre.

Både tidligere Ap-nestleder Thorbjørn Berntsen og partiveteran Martin Kolberg har slått fast at deres parti står midt i en politisk krise etter høstens valg. Til Klassekampen sier de at partiet er i ferd med å glemme sitt ideologiske opphav, og at partiet er blitt for utydelige politisk.

– Er Ap i krise, Gabrielsen?

– Nei. Jeg mener det blir feil å gjøre dette valget til en historie om sosialdemokratiets krise. Etter et dårlig valg er det naturlig at det er fokus på hva man kunne gjort annerledes. Målingene bærer nok fortsatt litt preg av det, sier Gabrielsen.

Han mener Arbeiderpartiet nå må være tydelige og gjenkjennelige i opposisjon.

– Man må vise at det finnes et annet prosjekt for samfunnet vårt enn det Høyre og Frp byr oss, sier Gabrielsen.

Aps fall fortsetter etter valget: Panikk på vent dnPlus

Vil ha en bredere felles front

Nå håper Gabrielsen venstresiden generelt – og de rødgrønne partiene spesielt – i større grad klarer å samle seg om felles politiske forslag fremover:

– Partiene er langt på vei enig i problembeskrivelsene. Mitt ønske er at de fremover vil samle seg om flere felles forslag til løsninger på en del sentrale og viktige områder, sier Gabrielsen.

Han har funnet flere fellesnevnere mellom partiene på venstresiden i de alternative budsjettene, og viser til satsing på arbeid, kompetanse, forebyggende helsearbeid blant unge, arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og kommuneøkonomi.

– Den parlamentariske situasjonen har forandret seg. Det gir et helt annet rom i politikken enn i de foregående årene, men partiene kan ikke bare komme med løsninger som er basert på deres primærstandpunkter. Den politiske kraften er så uendelig mye større hvis man står samlet, sier LO-sjefen.

Fikk kjeft av Støre

Arbeiderpartiet har brukt store deler av høsten på å gjennomgå alt som gikk galt i stortingsvalgkampen. Under LO Stats tradisjonsrike kartellkonferanse på Gol i slutten av november rettet Ap-leder Jonas Gahr Støre kritikk mot fagbevegelsens rolle.

– Vi som parti leverte ikke. Men jeg vil si: Fagbevegelsen leverte heller ikke, sa Ap-lederen til NTB.

Gabrielsen er ikke helt enig i kritikken fra Støre. Selv om mange av de fagorganiserte svikter sitt gamle parti, var det en tung jobb å mobilisere av flere årsaker.

– Arbeiderpartiet gjorde et dårlig valg – det er uomtvistelig. Men resultatet skyldes ikke et rop om mer høyrepolitikk fra våre medlemmer, snarere tvert om. Over 70 prosent av medlemmene våre stemte på et av de rødgrønne partiene, sier han.

Tar selvkritikk

For å hjelpe partiet til makten stilte LO og forbundene 25 millioner kroner i valgkampstøtte og sitt eget apparat med tillitsvalgte til disposisjon uten at det resulterte i et regjeringsskifte.

– Vi må bare erkjenne at vi ikke lykkes med å få de sakene som er viktige for våre medlemmer opp på dagsordenen. Vårt budskap om arbeid og velferd nådde ikke ut. Det må vi bare ta med oss, sier LO-sjefen.

Han er oppgitt over at valgkampen endte med å handle om brygger, formuesskatt og norske verdier, og ikke situasjonen for unge som har havnet utenfor arbeidslivet.

– Det skyldes ikke mangel på forsøk. Jeg snakket knapt om annet enn dette, men medlemmene opplevde ikke at det var det valgkampen handlet om, sier Gabrielsen.

Han mener det nå er på høy tid at både Arbeiderpartiet og fagbevegelsen legger høstens valgnederlag bak seg, og bretter opp ermene:

– Å være skuffet er jeg ferdig med. Nå handler det om å ha effektive prosesser og fremstå som mer samlet som en politisk kraft.

Han mener en av de viktigste oppgavene fremover blir å bekjempe ledigheten blant unge. Nærmere 100.000 nordmenn mellom 18 og 30 år står utenfor arbeidslivet – de er hverken i utdannelse eller jobb.

-Det er mye å ta tak i. Selv om arbeidet med å få gjennom saker er blitt tøffere politisk, forsvinner jo ikke av problemene av den grunn.(Vilkår)

Norske toppledere om seksuell trakassering
DN har spurt norske ledere om hvordan de reagerer på historiene om seksuell trakassering i norsk næringsliv
02:03
Publisert: