NSBs kundetilfredshetsmåling i høst gir en totalscore på 72 poeng, mot 71 poeng i vår-målingen.

Ett år tilbake, i målingen høsten 2017, var kundetilfredshetsindeksen på 75 poeng.

Et resultat under 60 poeng regnes som svakt, over 70 poeng regnes som godt og 75 poeng eller bedre anses for å være et meget godt resultat.

Mindre fornøyde Oslo-pendlere

NSB måler kundenes oppfatning av en rekke sider ved togtilbudet – som renhold, tilgang på sitteplasser, ombordpersonalets innsats, billettkjøp og så videre.

Jevnt over scorer de NSB-ansatte bra. Togenes punktlighet og regularitet ligger vesentlig dårligere an sett med passasjerenes øyne.

Det er også store forskjeller i kundetilfredsheten på de ulike enkeltstrekningene. Pendlertrafikken på lokaltog ut fra Oslo er på bunnen.

Lokaltog Stabekk-Ski, Skøyen-Mysen og Stabekk-Moss får henholdsvis 50, 57 og 61 poeng på kundetilfredshetsindeksen.

Størst tilfredshet er det sørover: Lokalstrekningen Nelaug-Arendal og regiontog Oslo-Stavanger scorer 83 og 79 poeng.

Måles to ganger årlig

Kundetilfredsheten måles i en spørreundersøkelse to ganger i året etter oppdrag fra Jernbanedirektoratet.

Selskapet TNS Kantar gjør jobben og benytter ifølge NSB en internasjonalt anerkjent målemetodikk lik American Customer Satisfaction Index.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs politiske redaktør: KrFs grunnleggende problem er at de ikke overbeviser om at partiet trengs
00:48
Publisert: