«Det er også tvilsomt om politiet i det hele tatt vil etterforske saken på et så tynt faktisk grunnlag», skrev Statnett i en rapport høsten 2021.

Det statlige selskapet hadde blitt varslet om uautorisert kopiering av opplysninger om kraftsystemet fra de krypterte serverne til Jacobsen Elektro, en sentral leverandør i kraftbransjen. Arbeidsgruppen som undersøkte saken konkluderte kort tid senere med at det ikke var grunnlag for å gå videre.