– Nå legger vi på bordet en generell kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt mer enn 30 prosents omsetningssvikt i forhold til i fjor, sier Nybø til NTB.

Kostnaden ved ordningen er anslått til 5 milliarder kroner, og den gjelder for perioden september i år til og med februar neste år. Med noen få unntak gjelder ordningen for alle typer bedrifter over hele landet.

– Vi utvider eksisterende kompensasjonsordninger, slik at vi hjelper det som er ellers levedyktige bedrifter til å komme seg gjennom krisen, sier Nybø.

Dette er ordningen

Den nye ordningen ble godkjent i statsråd tirsdag og er en utvidelse av ordningen regjeringen har foreslått for reiselivet.

* Kravet for å komme inn under ordningen er en omsetningssvikt på 30 prosent sammenlignet med samme måned året før.

* For september og oktober vil bedrifter kunne få dekket inntil 60 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader.

* For november og desember settes kompensasjonsgraden til inntil 70 prosent. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av støttenivået over nyttår.

* Ordningen blir søkbar over nyttår. Den skal administreres av Brønnøysundregistrene. Kontroll utføres i forkant, og revisor og regnskapsfører skal bekrefte en søknad før den sendes inn.

* Utbetalinger er begrenset oppad til 50 millioner kroner. For utbetalinger over 30 millioner blir det dessuten en avkorting.

Generell ordning

En viktig grunn til at ordningen bare gjelder til utgangen av februar, er at den er basert på en sammenligning av omsetning med året før.

I mars i år ble Norge som kjent rammet av koronapandemien, og mange bedrifter ble stengt ned. Etter mars 2021 vil mange selskaper derfor ikke ha noen omsetning å snakke om fra året før.

De nye ordningen bryter med regjeringens linje den siste tiden om å målrette nye krisetiltak mot spesifikke næringer.

– I stedet for at vi målretter kompensasjonsordningen mot enkeltbransjer, ser vi nå – slik situasjonen er med både smitte og smitteverntiltak – at det er behov for å gjøre den generell. På den måten omfattes mange, og vi kan hjelpe flere bedrifter til å komme seg gjennom krisen, sier Nybø.

– Hvor trygg er du på at det er nok med fem milliarder?

– Regjeringen har bedt Stortinget om en overslagsbevilgning og er innstilt på å betale det det koster.

Mange tiltak

Kompensasjonsordningen er bare en del av krisepakken som legges fram tirsdag. Totalt kommer regjeringen til å tappe oljefondet for mellom 15 og 20 milliarder kroner for å finansiere tiltakene.

Det er allerede kjent at 7,3 milliarder ekstra settes av for å dekke ekstraordinære koronautgifter og inntektstap for kommunene i første halvår av 2021.

Reglene for omsorgspenger forlenges ut juni 2021, og kvotene blir doblet til minst 40 dager for en familie også neste år. I tillegg vil både reglene om sykepenger ved smitte eller smittemistanke og den midlertidig forhøyede dagpengesatsen bli forlenget ut mars.

Regjeringen bruker samtidig en milliard på endringer i lånegarantiordningen og økte bevilgninger til kjøp av flyruter for å hjelpe luftfarten.

Det er ventet at regjeringen vil forhandle med Frp om den nye krisepakken.

De viktigste forslagene:

Regjeringen foreslår nye tiltak på til sammen 17,7 milliarder kroner.

 • Kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien (7,3 milliarder)
 • En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020-februar 2021 (5 milliarder).
 • 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.
 • Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021 (1 milliard).
 • Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021 (700 millioner).
 • 1 milliard kroner for å ta høyde for midlertidige flyrutekjøp også i 2021.
 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell (480 millioner).
 • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer (300 millioner).
 • Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter (250 millioner).
 • Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvotene med omsorgspenger i 2021 (195 millioner).
 • Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene (158 millioner).
 • Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte (120 millioner).

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.