Saken oppdateres.

– Økokrim følger med på hva som fremkommer i offentligheten rundt disse spørsmålene og gjør fortløpende våre vurderinger. Vi har ingen kommentar ut over det, sier assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli til DN.

Dette sa Sindre Finnes om egne aksjer i 2022
DNs Tore Gjerstad intervjuet Høyre-leder Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes under Arendalsuka 2022.
01:16
Publisert:

SMK advarte

Torsdag ble det kjent at Erna Solberg ble advart fra Statsministerens kontor (SMK) om at ektemannen Sindre Finnes aksjehandel kunne skape problemer for henne som statsminister.

I et brev fra 2013 fra SMK til Sindre Finnes og påtroppende statssekretær ved SMK, Julie Brodtkorb (H), advarte SMK om Finnes aksjehandel. Brevet ble sendt 11. oktober 2013.

«Ref. sms.veksling. Som avtalt oversendes et notat om habilitetsproblemstillinger.»

«Som det fremgår av notatet er det etter vår vurdering at det er noen utfordringer som må håndteres», skrev ekspedisjonssjef ved SMK, Heidi Heggenes.

Under overskriften «Problemstillinger knyttet til påtroppende statsministers habilitet – forhold knyttet til ektefelle og nære venner», får Solberg klare advarsler:

«Ektefellens handel med aksjer vil etter vårt syn skape utfordringer for påtroppende statsminister»

På dette tidspunktet har Sindre Finnes opplyst SMK at han handler aksjer en til to ganger i måneden, og at det inkluderer kortsiktige investeringer.

«Det vil herunder oppstå vanskeligheter med å holde seg løpende orientert om bevegelsen i porteføljen, og det vil da være vanskelig å ha oversikt over porteføljens betydning for hennes habilitet i behandlingen av saker i regjeringen.»

«Vi tilrår at det uansett ikke handles med aksjer/finansielle instrumenter i tiden frem til ny regjering har lagt frem endringer i statsbudsjettet 2014», skriver SMK. Brevet ble sendt kort tid før Solberg-regjeringen gjør endringer i Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag, høsten 2013.

DN har bedt Sindre Finnes og Erna Solberg om kommentarer, men har foreløpig ikke fått svar på våre henvendelser.

Erna Solberg har tidligere uttalt at hun ikke har vært inhabil.

– Hvilke råd ga du til sin din ektemann om aksjesalg?

– Jeg rådet Sindre til å ha et møte og dialog med embetsverket på Statsministerens kontor om disse problemstillingene. Det viser dette dokumentet at han har hatt. Utover det rådet jeg ham til å følge regler og råd for dette. Det har han svart både meg og dere i pressen at han har forsøkt etter beste evne å gjøre, og det er det jeg legger til grunn, skriver statsminister Erna Solberg i en epost til DN.

Vil ha åpenhet

Offentligheten har svært begrenset innsyn i aksjehandlene Sindre Finnes gjorde mens ektefellen Erna Solberg var statsminister. Nå ber Venstre åpenhet. Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener kontrollkomiteen bør få den komplette listen.

– Jeg mener det ville vært klokt å være åpen om dette.

Det sier Grunde Kreken Almeland til DN. Han er saksordfører for habilitetssakene som skal behandles i Stortingets kontrollkomité i høst. Nå ber han Sindre Finnes, Erna Solbergs ektemann, om å være åpen om hvilke aksjehandler han gjorde da konen var statsminister fra 2013 – 2021.

– Ja, jeg mener at åpenhet er en veldig bra ting. Spesielt i saker som denne, fordi det er viktig at det ikke foreligger noen tvil om habilitet. Men så vil det være sånn, at når man er i en statsrådsposisjon, så er det et minimum at det er åpenhet for de som må vurdere habilitet. Det er et helt avgjørende prinsipp. Den informasjonen bør bli gitt til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Da vil man få mulighet til å vurdere om det har vært habilitetsproblematikk, sier Hans Andreas Limi, nestleder i Frp til DN.

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.