Onsdag ble det kjent at Huitfeldt kan ha vært inhabil i saker på grunn av ektemannens aksjekjøp. Ektemannen har kjøpt og solgt aksjer, inkludert aksjer i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens Huitfeldt har vært utenriksminister.

- Slik saken er opplyst i media, omhandler informasjonen spørsmål om feil knyttet til utenriksministerens habilitet i saker som det ikke er grunn for Økokrim å kommentere, skriver assisterende sjef Økokrim, Inge Svae-Grotli i en pressemelding

- Det er så langt ikke fremkommet opplysninger som gir Økokrim grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel, skriver Inge Svae-Grotli videre.

Økokrim-sjef er inhabil

Kort tid før meldte Økokrim-sjef Pål Lønseth at han er inhabil når påtalemyndigheten skal vurdere om det skal åpnes etterforskning mot utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Huitfeldt: – Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene
Onsdag ble det kjent at Anniken Huitfeldts mann, Ola Flem, har gjennomført rundt 100 aksjetransaksjoner i rundt 40 selskaper etter at Huitfeldt ble utnevnt til utenriksminister.
08:59
Publisert:

Lønseth opplyser i en pressemelding at han til Riksadvokaten har meldt at dersom påtalemyndigheten skal vurdere å åpne en etterforskning mot utenriksministeren, vil han være inhabil.

– Selv om jeg som sjef i Økokrim er inhabil, har Riksadvokaten likevel vurdert saken slik at Økokrim under ledelse av assisterende sjef Økokrim Inge Svae-Grotli kan gjøre de nødvendige vurderinger i saken, slik straffeprosesslovens paragraf 60 annet ledd åpner for, skriver Lønseth.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.