Torsdag meldte DN om nye detaljer fra regjeringens nødhjelpspakke for norsk næringsliv. Nødhjelpspakken skal gi direkteutbetalinger til bedriftenes faste utgifter slik som husleie, for bedrifter som har mistet tapt inntekter som følge av Covid-19-epidemien.

For å få penger må selskapene ha tapt minst 20 prosent av inntektene i mars 2020, og minst 30 prosent av inntektene fra april måned. Hvor mye selskapene har tapt, skal beregnes ut fra inntjeningen i mars 2019 sammenlignet med inntjeningen i mars 2020 og senere måneder, ifølge den nåværende skissen til krisepakken.