I DN har Steinar Juel og Haakon Riekeles fra Civita (1. og 8. juni) hatt en viktig avklaringsrunde med SSB (7. juni) om virkninger omkring den viktigste skillelinjen i den løpende økonomiske politikken.

Den tidligere sjeføkonomen i Nordea og hans kollega skal ha ros for at de avklarer at Civita ikke lenger fronter troen på «dynamisk skattepolitikk», altså at skattelettelser ikke går bekostning av noe.