I DN har Steinar Juel og Haakon Riekeles fra Civita (1. og 8. juni) hatt en viktig avklaringsrunde med SSB (7. juni) om virkninger omkring den viktigste skillelinjen i den løpende økonomiske politikken.

Den tidligere sjeføkonomen i Nordea og hans kollega skal ha ros for at de avklarer at Civita ikke lenger fronter troen på «dynamisk skattepolitikk», altså at skattelettelser ikke går bekostning av noe. Skattekuttene skal ifølge denne utløse en så stor ny vekst i økonomien at staten «tjener på det».