Torsdag formiddag ble statsbudsjettet for 2018 presentert, to timer etter at Finansdepartementet offentliggjorde de viktigste nøkkeltallene. Klokken 12.30 møtte finansminister Siv Jensen (Frp) pressen.

Jensen åpnet pressekonferansen med å peke på de økonomiske utsiktene.

– Det er gode nyheter om norsk økonomi, sa Jensen.

– Konjunkturnedgangen, som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over. Flere får jobb og sysselsettingen øker kvartal for kvartal, utdypet hun og la til at oppsvinget i økonomien har kommet raskere enn ventet.

Regjeringen venter at veksten i norsk økonomi skyter ytterligere fart til neste år, viser Finansdepartementets prognoser. Veksten i norsk fastlandsøkonomi er anslått å bli 2,5 prosent neste år, mot 2,0 prosent i år.

– Nøytralt budsjett

Bruken av oljepenger legges opp til å bli 231,1 milliarder kroner neste år. Dette tilsvarer 2,9 prosent av fondets verdi ved inngangen til budsjettåret, som er anslått til 7.898 milliarder kroner. Målt i 2018-kroner øker oljepengebruken med seks milliarder kroner.

Budsjettimpulsen er på 0,1 prosent. Dette betyr at bruken av oljepenger vokser raskere enn aktiviteten i økonomien normalt øker, målt ved bruttonasjonalprodukt.

Flere økonomer DN var i kontakt med torsdag formiddag, mener Jensen kunne holdt igjen mer på økningen i oljepengebruken. Dette handlet også flere av spørsmålene på pressekonferansen om.

– Dette er et nøytralt budsjett, understreket Jensen flere ganger.

– Budsjettet er godt tilpasset den økonomiske situasjonen vi nå er i, fremholdt hun.

Redusert skattenivå

Finansministeren fortsatte torsdagens pressekonferanse med å snakke om skatt. Samlet er skattenivået redusert med om lag 26 milliarder kroner i perioden 2014 til 2018, påpekte Jensen.

– I denne omgang har regjeringen prioritert å gjennomføre skattereformen, sa Jensen.

Hun viste til:

  • Redusert selskapsskatt til 23 prosent
  • Uendret samlet marginalskatt på aksjeutbytte
  • Lavere marginalskatt for personer
  • Økt verdsettelsesrabatt i formuesskatten for aksjer og driftsmidler
  • Forenklinger og grunnlagsutvidelser

Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2. Skatteklasse 2 gis til de som forsørger ektefellen, og innebærer 25 000 kroner i høyere personfradrag på skatten.

– Skatteklasse 2 kan bidra til å holde innvandrerkvinner utenfor arbeid – og dermed hemme integrering, sa Jensen.

– Dette er den viktigste grunnen til at vi foreslår å fjerne skatteklasse 2, sa hun.

Mener elbilavgift er «rimelig»

Videre trakk finansministeren frem blant annet økningen av vektavgiften for elbiler, som har fått mye oppmerksomhet torsdag.

– Regjeringen mener det er rimelig at de som kjører de aller dyreste og tyngste elbilene betaler noe. De aller fleste elbiler vil fremdeles slippe engangsavgift, sa Jensen.

– De som har råd til å kjøpe disse bilene, har nok også råd til å betale avgiften, sa finansministeren.


Klarer du å styre norsk økonomi uten å tømme Oljefondet? Prøv DNs finansministerspill.

Prøv finansministespillet

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.