– Bedre med like konkurransevilkår enn et nytt handelstilsyn og flere byråkrater, sier Iman Winkelman, leder i Virke-avdelingen som organiserer kiosker, bensinstasjoner og servicehandel (KBS).

Han bekrefter at Virke KBS vil fremme krav om at dagligvarebutikkene, kiosker og bensinstasjoner skal stilles på like fot i muligheter for ølsalg.

Det vil skje i høringsrunden som nå pågår om regjeringens forslag til ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Fristen for å komme med innspill til Nærings- og fiskeridepartementet i saken er satt til 7. juni.

Forbrukervelferd og konkurranse

Politikerne har i en årrekke vært bekymret for konkurransen i dagligvaremarkedet – særlig fordi bransjen domineres av få og svært store aktører. Det har kommet utredninger og forslag til ulike reguleringer, sist i 2013.

Bransjen har hele tiden protestert mot reguleringsforslag og fremholdt at konkurransen er knivskarp.

I fjor påla Stortinget regjeringen å legge frem forslag til ny lov om god handelsskikk, inklusive et eget tilsyn til overvåkning. Regjeringen ble samtidig bedt om å ta rede på grep som kunne virke konkurransefremmende og legge til rette for nyetableringer og innovasjon i dagligvarebransjen.

Det er lovforslaget som nå er til høring. Berørte i bransjen, offentlige instanser og advokatkontorer er invitert til å si sin mening.

– Hvis regjeringen virkelig er opptatt av økt forbrukervelferd, tilgjengelighet og konkurranse som gir lavere priser på dagligvarer, må det beste være å stille alle på like fot når det gjelder å søke om kommunal bevilling for ølsalg, sier Virkes Winkelman.

Derfor mener han en ny lov i det minste bør utsettes til det er tatt nærmere rede på hvordan endringene i alkoholforskriften, som Virke ber om, vil slå ut.

Ifølge Winkelman omsetter KBS-bedriftene for rundt 50 milliarder kroner, 15 av disse er fra annet enn bensinsalg. Som stadig større aktør i dagligvarer mener han at økt salgsvolum også kunne bidra til lavere priser i kiosker og på bensinstasjoner.

– Det vi ber om er først og fremst likebehandling. Enten lik mulighet til å søke bevilling. Alternativet er at alt ølsalg tas inn på Vinmonopolet. Vi er selvsagt også innstilt på å etterleve samme tider for ølsalg som dagligvarebutikkene må innrette seg på, sier Winkelman.

«Fåfengt forslag»

Senterpartiets helsetalskvinne Kjersti Toppe sier det bare er Fremskrittspartiet som har vært positive til forslaget.

– Det er et fåfengt forslag fra Virke som ikke vil la seg gjøre politisk. Konsekvensen vil være en stor liberalisering av alkoholpolitikken.

Hun forteller at det har vært diskutert og behandlet i Senterpartiet. Til tross for at forslaget kunne gitt økt tilgang på alkohol til personer bosatt i distriktene, mener de at det vil innebære en for stor utvidelse av alkoholpolitikken.

– I denne saken trumfer folkehelsepolitikken behovet for lik konkurranse. Hvis man er bekymret for tilgangen på alkohol i distriktene er tiltak som Merkurprogrammet, som gir støtte til dagligvarehandler i distriktene, viktigere, sier Toppe.

Konkurransetilsynet ønsker ikke kommentere å kommentere Virkes utspill om ulike konkurransevilkår.

Tilsynet vil komme tilbake med sine synspunkter på forslaget til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden i høringsuttalelsen til fristen, meddeler avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen via sin kommunikasjonsavdeling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.