Av sikkerhetshensyn vil statsråd Ola Borten Moe (Sp) at flere nordmenn tar doktorgrad innen teknologi. Medisinen i statsbudsjettet: Økt arbeidsgiveravgift og kraftig kutt i studieplasser.

I et stort intervju med avisen Khrono ønsker høyere utdannings- og forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) seg flere nordmenn med doktorgrad i teknologifagene. I dag er bare en av tre nyutdannede doktorgradskandidater innenfor dem norske, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Sp-topp Borten Moe begrunner etterlysningen av nordmenn med at mange utlendinger ikke kan sikkerhetsklareres.