Arbeiderpartiet og mektige krefter i Senterpartiet er uenige om sentrale momenter ved regjeringens energipolitikk. Ved to anledninger i vinter har Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, gått ut mot sentrale momenter om havvind og elektrifisering i Hurdalsplattformen.

Mandag kulminerte konfrontasjonene med at hun tok til orde for å avblåse