Redegjørelsen kan bli et vinn eller forsvinn for Thommesen:

Kristelig Folkeparti, som sammen med regjeringspartiene sørget for at stortingspresidenten ble gjenvalgt med knapp margin i fjor høst, har sagt at de vil vente til etter redegjørelsen med å bestemme seg for om de vil støtte Arbeiderpartiet i kravet om at Thommesen trekker seg.

Skulle partiet uttrykke mistillit til ham, er det kjørt for Oppland-representanten som har vært stortingspresident siden 2013.

Også fra Frp-hold har det vært uttrykt mistillit mot Thommesen.

Hadde fullmakt?

Et sentralt spørsmål er om det var fullmakter til å inngå forpliktelser utover den vedtatte rammen for byggeprosjektet på 1,8 milliarder kroner.

Så sent som 20. desember i fjor beroliget Thommessen Stortinget med at kostnadsrammen ville bli holdt.

Dermed vakte det mildt sagt oppstyr i midten av februar da det ble kjent at kostnadsrammen på Stortingets byggeprosjekt hadde økt til 2,3 milliarder kroner, nesten en halv milliard mer. Beløpet er fortsatt et anslag.

Onsdag i forrige uke måtte Thommessen orientere de parlamentariske lederne og finanskomiteen på Stortinget om byggesprekken.

På en pressekonferanse i etterkant hevdet han at han og presidentskapet har fulgt de rutinene man kan forvente i byggesaken. Han uttalte imidlertid at han vil «grunne over om han burde ha fulgt enda tettere opp og rettet flere spørsmål til administrasjonen» på spørsmål om han selv kunne gjort noe annerledes i saken.

– Ubesvarte spørsmål

Ifølge KrFs Hans Fredrik Grøvan gjorde ikke orienteringen byggesaken noe mindre alvorlig.

– Vi oppfatter at det er viktige, ubesvarte spørsmål, som vi mener bør besvares. Det kommer i tillegg til bakgrunnsteppet med den alvorlige kritikken som kom i juni i fjor, sa Grøvan til NTB etter oppvaskmøtet.

Også resten av opposisjonen mener at stortingspresidenten mer aktivt burde ha søkt mer informasjon om prosjektet før redegjørelsen 20. desember. Tallene han da la til grunn, stammet fra oktober.

– Har presidenten latt seg informere? Har han vært pågående nok til å kunne få den informasjonen som trengs? Her er det mange hull i den forklaringen vi har fått, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre etter oppvaskmøtet.

Hardt presset

Etter at Thomessen har holdt sin redegjørelse, vil det åpnes for en debatt der en representant fra hvert parti får et innlegg på fem minutter hver, før debatten avsluttes med et nytt innlegg fra den hardt pressede stortingspresidenten.

Deretter blir redegjørelsen oversendt til finanskomiteen for videre behandling. Finanskomiteen skal avgi en innstilling til Stortinget, som vil bli behandlet i plenum på ordinær måte.(Vilkår)

Stortingspresidenten: Ydmyk på at mye kunne vært gjort annerledes
Olemic Thommessen holdt pressekonferanse etter å ha møtt finanskomiteen og Stortingets parlamentariske ledere om kostnadsoverskridelsene for ombyggingen av Stortingsgarasjen.
09:17
Publisert: