DN har fått tilgang på et brev kontroll- og konstitusjonskomiteen torsdag sendte Stortingets presidentskap. 

Komiteen dokumenterer i brevet hvordan Stortingets presidentskap uten lovhjemmel krevde taushetsplikten opphevet for Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget).

– Det er forbundet med ubehag å sende et slikt brev.