– I salen i dag har jeg kommet med en kraftig irettesettelse av kontroll- og konstitusjonskomiteens opptreden i forbindelse med behandlingen av evalueringsutvalgets rapport. Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som gjennom sin virksomhet har opptrådt i strid med forretningsorden og dermed utenfor sine fullmakter og oppgaver. Denne manglende rolleforståelsen bidrar til å undergrave komiteens og dermed også Stortingets autoritet, skriver Olemic Thommessen til DN etter at han holdt sitt innlegg i stortingssalen. 

Saken som ble behandlet i stortingssalen er unik fordi en samlet kontrollkomité kritiserer Stortingets presidentskap med Olemic Thommessen (H) i spissen. 

Foranledningen er striden høsten 2014 om opprettelsen av et evalueringsutvalg for kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene. Presidentskapets håndtering førte i januar i år til et brev fra kontrollkomiteen til Olemic Thommessen med kraftige anklager om at han og presidentskapet skjulte opplysninger for Stortinget.

I salen, etter kontrollkomitéleder Martin Kolbergs innlegg, slo Thommessen tilbake.

– Komiteen er ved dette brevet antagelig blitt historiske i stortingssammenheng. Det har i hvert fall ikke i manns minne vært foretatt et lignende utspill fra en komité i forhold til medrepresentanter i presidentskapet, sa Thommessen, og avviste alle anklagene.

Grove beskyldninger

Han mente også at hvis denne saken er betegnende for hvordan den interne dialogen på Stortinget skal foregå fremover, så «har vi et stort problem.»

– Presidentskapet har også et ansvar for dette og vil bestrebe seg på å holde en åpen og god dialog med både komiteer, partigrupper og enkeltrepresentanter om både parlamentariske og administrative forhold som er viktige for å få et godt arbeidsfellesskap i Stortinget. Overrumplingstaktikk og grove beskyldninger om lovbrudd uten rot i virkeligheten hører ikke hjemme i en slik dialog, sa Thommessen.

Men han fikk snart svar fra sin egen partifelle,  Michael Tetzschner, nestleder i komiteen, som i meget kraftige ordelag antydet at han ikke lenger har tillit til presidentskapet. 

– Det er merkelig å høre at president sier ikke noe har skjedd utenom boken. Det meste har vært utenom boken, sa Tetzschner. Han minnet om at Olemic Thommessen lett kan skiftes ut. 

– Stortinget kan velge nytt presidentskap på hvilket som helst tidspunkt, sier Tetzschner. 

Da presidenten tok replikk etterpå, sto altså to høyrefolk, og to utdannede jurister, rett overfor hverandre og argumenterte mot hverandre. 

Ikke lovhjemmel

Hele grunnlaget for saken er at presidentskapet høsten 2014 motsatte seg henstillingen fra kontrollorganet for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, om at en opphevelse av taushetsplikten krevde en lovhjemmel fra Stortinget. Presidentskapet mente det selv bare kunne bestemme det forbindelse med nedsettingen av et evalueringsutvalg.

Kontrollkomiteen mener «det er alvorlig at presidentskapet ikke forholdt seg til EOS-utvalgets advarsler om mulige skadevirkninger for både EOS-utvalgets tilsyn og EOS-tjenestene selv». 

Uskjønnsomt

I tillegg mener komiteen at presidentskapet tok seg urettmessig til rette da det mente at evalueringsutvalget ikke trengte å ta hensyn til et av punktene i mandatet som Stortinget hadde uttrykt et ønske om. Det var ifølge komiteen «uskjønnsomt av presidentskapet å holde utenfor et viktig premiss for Evalueringsutvalgets arbeid i lang tid. 

Komiteen mener dette reiser prinsipielle spørsmål om presidentskapets myndighet til å endre klare føringer som er gitt fra en enstemmig fagkomité og som er behandlet i plenum i Stortinget».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik gikk det da DN testet en av Austins nyeste VR-opplevelser
Bli med til South by Southwest, verdens fremste teknologikonferanse.
02:01
Publisert: