– Vi sa ok til alternativene i Nedre Vollgate, men hadde noen innspill til hvordan det burde gjøres. Men det var ikke noen innsigelser i de kommentarene, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten Oslo kommune.

Mandag skrev Dagens Næringsliv at stortingspresident Olemic Thommessen og presidentskapet i 2013 besluttet å flytte den nye innkjøringstunnelen flere hundre meter bort fra Stortinget, til Rådhusgata. Nedkjøringen skulle egentlig være i Nedre Vollgate.

Beslutningen økte prisen med flere hundre millioner kroner. Fra 187 millioner til 410 millioner kroner. Også denne siste beregningen på 410 millioner er for lav, har Olemic Thommessen innrømmet.

Frimurerlosjen

Den svært kostbare løsningen Thommessen og presidentskapet valgte, til tross for at det hverken var utredet eller kostnadsberegnet, var foreslått av Stortingets naboer.

Gårdeierne i nabolaget, inkludert Frimurerlosjen, har organisert seg i Foreningen Festningskvartalen. De har jobbet effektivt for å få Stortinget til å legge innkjøringen til det nye underjordiske anlegget i Stortinget i tunnel fra Rådhusgata.

Olemic Thommessen er selv frimurer med gradsnavnet «Høyt lysende Salomons betrodde broder». Han har kategorisk avvist at han har latt seg påvirke i saken og har uttalt til DN at han ikke var klar over at Frimurerlosjen deltok i naboforeningen som sto bak tunnelforslaget.

Pekte på kommunen

Etter at DN brakte nyheten om den kostbare tunnelløsningen som Stortingets naboer hadde foreslått, uttalte stortingspresident Olemic Thommessen på NRKs Dagsnytt 18 mandag at det var hensyn til kommunen – og ikke naboene – som lå bak beslutningen.

– De viktigste hensynene som lå til grunn for det vedtaket presidentskapet gjorde da var hverken handelsstanden eller den foreningen av brukere som er i det området. Det var Oslos bymiljøetats anbefalinger i forhold til hva som var god håndtering av trafikken, som de heller ville ha ut i Rådhusgaten enn å sluse trafikk inn i det kvartalet av gamle bygninger i vårt område, sa Olemic Thommessen til NRK.

NRK spurte senere om det stemmer at tunnelen ble dyrere, og Thommessen svarte:

– Den tunnelen koster selvfølgelig mer penger. Men det var altså basert på helt andre ting enn det som oppslaget i Dagens Næringsliv i dag har et veldig sterkt fokus på, sa han til NRK.

Ikke riktig

Bymiljøetaten kjenner seg ikke igjen i at kommunen var imot det vesentlige rimeligere alternativet med nedkjøring i Nedre Vollgate.

Kommunen hadde innsigelser mot nedkjøring fra Wessels plass, men dette alternativet var allerede skrinlagt da det på dette tidspunktet sto mellom to forskjellige nedkjøringer i Nedre Vollgate eller å strekke tunnelen 110 meter lenger ned, til Rådhusgata.

– I 2013 ble vi presentert et forslag om tre alternativer; to med nedkjøringsrampe i Nedre Vollgate mellom Rådhusgata og Tollbugata, og ett alternativ med innkjøring i Rådhusgata. Vi hadde kommentarer til alle tre forslagene, men ingen innsigelser til noen av dem, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

Kommunen hadde i tillegg kommentarer til løsningen som ble valgt.

– Vi hadde også innspill til løsningen i Rådhusgata og hvordan det burde løses, eksempelvis om kjøremønster ved innkjøring og utkjøring, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Trude Luice Nedregård Isaksen i Plan- og bygningsetaten sier at byggeprosjektet foreslo flyttingen til dem:

– Det var prosjektet som fremmet forslaget om flytting av tunnelen fra Nedre Vollgate til kommunen. Plan- og bygningsetaten hadde ikke innvendinger til flyttingen.

Onsdag skal Olemic Thommessen forklare seg for finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget.

– Det jeg sa i Dagsnytt 18 i går var det presidentskapet la vekt på i 2013, sier Thommessen i en kort kommentar.(Vilkår)

Dette var de ulike tunnelalternativene til Stortinget
Valg av innkjøringstunnel har vært med å gjøre byggekostnadene på Stortinget flere hundre millioner dyrere.
01:15
Publisert: