Olje- og energidepartementet har ferdigbehandlet konsesjonssøknaden fra Northconnect om en ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia.

Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at det ikke er grunnlag for å gi konsesjon til prosjektet slik det foreligger i dag. Det er heller ikke grunnlag for at søknaden skal fortsette å ligge i bero, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding torsdag.

Konklusjonen var forventet, all den tid regjeringen har vært klar på at den ikke vil godkjenne nye utenlandsforbindelser i denne stortingsperioden.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at det er viktig for regjeringen å sikre at vi har et kraftsystem som til enhver tid oppfyller de grunnleggende målene med kraftforsyningen.

– Vi trenger effektkapasiteten i vannkraften og vil ikke utsette den for ytterligere eksport. Etter min vurdering tilsier konsekvensene av å etablere en ny utenlandskabel at det ikke gis konsesjon til prosjektet, sier Terje Aasland.

NVE har tidligere vurdert Northconnect-prosjektet som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Selv om prosjektet fortsatt skulle være samfunnsøkonomisk lønnsomt, er ikke det alene tilstrekkelig til at det bør gis konsesjon.

Departementet har derimot kommet frem til at de øvrige hensynene veide tyngst:

  • Knyttet til begrensninger i nettkapasitet mellom nordlige og sørlige landsdeler
  • Usikkerheten ved og konsekvensene av økt eksponering av det norske kraftsystemet mot energisystemer i andre land
  • Samtidig har regjeringen vektlagt de store endringer som pågår i det norske og europeiske energisystemet og kraftmarkedet.

To utenlandske kabler etablert

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe man trenger å bruke norsk energi til å bygge norsk industri og bidra til konkurransedyktige priser i Norge.

– Erfaringene etter de siste to utenlandskablene, tilsier at vi nå ikke bør legge opp til ytterligere eksport. Derfor sier vi nei til denne private utenlandskabelen, sier Moe.

Northconnect søkte allerede i 2017 om å etablere en ny strømkabel til Skottland. Den gang var det alt to utenlandskabler under etablering til Tyskland og Storbritannia – disse ble satt i drift i løpet av 2020 og 2021.

– Skuffet

Northconnect, som er eid av Lyse, Agder Energi, Hafslund E-CO og Vattenfall, har hittil investert omtrent 400 millioner kroner i prosjektet, opplyser styreleder Tore Olaf Rimmereid. Selskapet er skuffet, men vil ikke si noe om hva som skjer videre foreløpig.

– Vi fikk beskjeden samtidig som pressemeldingen gikk ut. Vi er skuffet over konklusjonen, og så vil vi bruke litt tid på å sette oss inn i dette og tenke på hvor veien går videre, sier han til DN.

I et brev sendt til departementet tidligere denne måneden, skrev Northconnect at det mener behandlingsgrunnlaget for søknaden er utdatert. Selskapet påpekte også at regjeringen, samtidig som den la opp til rask behandlingstid, hadde sagt på forhånd at den ikke kom til å godkjenne nye utenlandskabler i denne stortingsperioden. «I sum reiser dette spørsmål om vi som konsesjonssøker kan ha forventning om en søknadsbehandling som er i tråd med forvaltningslovens og energilovens krav,» skrev selskapet.

– Er det aktuelt å kreve en form for erstatning?

– Det vil jeg ikke si noe om nå. Vi har ikke diskutert det. Jeg har ikke undersøkt mulighetene vi har, og vil derfor ikke gå inn på hvordan vi kommer til å håndtere dette videre, sier Rimmereid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.