– Vi må ikke stå med luen i hånden overfor Russland. Vi må kartlegge havbunnen for å kunne hevde vår rett på de rike ressursene som Barentshavet byr på. Vi kan risikere å havne i en svak posisjon ved eventuelle grenseoverskridende felt – hvis vi blir stående på land uten å vise interesse for områdene, sier Erna Solberg til DN.

Oljedirektoratet ble allerede i 2016 enige med Russland om en avtale som gir Norge anledning til å krysse grenselinjen med seismikk i enkelte soner. Men direktoratet har til nå ikke fått de nødvendige ressursene til å starte operasjonen. Nå varsler statsminister Erna Solberg at det er satt av 50 millioner kroner i neste års statsbudsjett.

– Vi vil i 2019 starte arbeidet med å kartlegge petroleumsressursene langs delelinjen til Russland, sier Solberg til DN.

Tokt mot grensen

Det er antatt at russerne sitter på mer kunnskap om hvilke verdier som ligger på havbunnen under området som Norge og Russland ble enige om i 2010, den såkalte delelinjeavtalen.

– Nå legger vi opp til et kartleggingstokt som skal gå i områdene mot russergrensen fordi vi vet at de leter. Hvis de sitter med mer informasjon enn oss, da har vi en svakere posisjon i fordelingen av ressurser, sier Solberg.

– Det har tatt åtte år, hvorfor har det ikke vært mulig før?

– Vi har foreslått det før, men blitt nedstemt. Nå mener vi det er svært viktig for å ivareta norske nasjonale interesser, sier Solberg.

Kappløp?

Nåværende regjeringspartner Venstre var med på å kutte i fjorårets forslag om mer geologisk kartlegging. Oljeaktivitet i Barentshavet har i årevis vært omstridt, og motstanderne har alltid sett på kartlegging som første steget i retning av åpning av nye arealer. Men Venstre godtok i Jeløy-plattformen at kunnskapsinnhenting gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene skal fortsette.

Statsminister Erna Solberg varsler et kartleggingstokt etter olje og gass helt inn til russergrensen. Tirsdag var Solberg på besøk på Værnes Garnison. Hun skimtes så vidt til venstre i bilen.
Statsminister Erna Solberg varsler et kartleggingstokt etter olje og gass helt inn til russergrensen. Tirsdag var Solberg på besøk på Værnes Garnison. Hun skimtes så vidt til venstre i bilen. (Foto: Elin Høyland)

– Motstanderne vil vel fortsatt hevde at det er feil å delta i et kappløp om oljeressursene i sårbare områder?

– Argumentet tidligere har vært at vi ikke skal bidra til økt aktivitet i Barentshavet. Men dette bør nå bli prioritert ut ifra nasjonale interesser. Alle indikasjonene på at russerne er aktive, er et ekstra argument, sier Solberg.

Natur og ungdom reagerer på nyheten om at regjeringen bevilger millioner til å kartlegge olje og gass øst i Barentshavet.

– Erna Solberg har frekkhetens nådegave når hun påstår at det handler om å være før russerne. Norge er den mest aggressive staten når det kommer til olje i Arktis. Dette handler utelukkende om grenseløs grådighet fra en oljedopet regjering, skriver leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord i en epost.

Kryssende interesser

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) er også klar på hvor viktig kartleggingen er som «et viktig signal til industrien om at regjeringen satser på petroleumsvirksomheten».

– Å bedre kunnskapen om mulige olje- og gassressurser som krysser delelinjen med Russland er særdeles viktig for å kunne ivareta norske interesser. Det er samlet inn seismikk på russisk side, slik at russisk side har mer kunnskap enn norske myndigheter om en stor struktur som krysser delelinjen, sier Freiberg.

Han mener det er avgjørende å komme i gang nå.

– Det tar tid å samle inn og tolke dataene. Det er viktig for norsk ressursforvaltning at vi får gjort dette arbeidet nå, for å kunne sikre mulige norske ressurser. I tillegg vil det gi kunnskap som kan brukes for å bedre ressursanslaget for Barentshavet, sier Freiberg.

Ikke bare olje

Ifølge oljedirektoratets nye anslag ligger to tredjedeler av Norges uoppdagede petroleumsressurser i Barentshavet. Men fjoråret var svært skuffende for oljeselskapenes leting etter olje i de nye områdene i Barentshavet. Det er ikke et tilleggsargument for kartleggingen mot delelinjen.

– Det er viktig at ikke bare selskapene, men også myndighetene samler kunnskap. Det er også interessant å bruke kartleggingen til å se om det finnes andre mineraler enn olje og gass, sier Solberg. Hun påpeker at det tradisjonelt har vært boret etter ressurser under havbunnen vertikalt – altså rett ned.

– Nå har den teknologiske utviklingen kommet så langt at vi lettere kan bore horisontalt. Det betyr at vi må vite hva vi faktisk har på vår side hvis det skulle vise seg å bli tilfellet i nord. Dette er en viktig investering for fremtidig verdiskaping, sier Solberg.

– Å ødelegge en hel bank er enkelt
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor.
02:07
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.