Regjeringen vil utrede og foreslå en utflyttingsskatt som sikrer at urealiserte gevinster opparbeidet i Norge frem til utflyttingstidspunktet, faktisk skattlegges her. Dette er et direkte svar på strømmen av rikinger som nå flytter fra formuesskatt og utbytteskatt, særlig til Sveits.

Regjeringen foreslår at bestemmelsen som sier at utflyttingsskatt til Norge for fysiske personer opphører etter fem år som bosatt i utlandet, oppheves. Reglene utvides til å gjelde for overføring av aksjer til nære familiemedlemmer bosatt i utlandet. Endringene skal ha virkning for utflyttinger og overføringer fra og med 29. november 2022.

«Partiene er enige om en tøffere utflyttingsskatt for skatteflyktninger, hvor endringer som opphever dagens tidsbegrensing på fem år, sørger for at utflyttingsskatt også gjelder ved overføring av aksjer til nær familie i utlandet», skriver regjeringen i forslaget.

Regjeringen har funnet 4,3 milliarder kroner ekstra i budsjettet, etter forhandlinger med SV. Mesteparten av disse pengene hentes inn av de økte strømprisene, ifølge SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes fra Statkraft.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) understreker at de fleste får lavere skatt med regjeringens forslag.

– Cirka 76 prosent av befolkningen vil få lavere eller uendret skatt sammenlignet med i år når vi går inn i 2023, sier Vedum.

En person som tjener rundt 600.000 kroner vil da få cirka 2000 kroner i lavere skatt, sier han.

Regjeringens hovedpunkter

Dette er de punktene de tre partiene trekker frem som viktigst i budsjettavtalen:

  • Budsjettet er fortsatt trygt og ansvarlig. Det er ikke brukt mer oljepenger, noe som er viktig for å dempe de økende prisene som rammer folk og bedrifter
  • En større økning i ytelser og satser for dem som har minst, blant annet økt barnetillegg og 12 gratis timer i uken på SFO for andreklassinger
  • Økt bostøtte og støtte til matsentraler
  • Økt studiestøtte til studenter og mindre skatt til folk med vanlige og lave inntekter. Det er enighet om 5400 kroner i økt studiestøtte for fulltidsstudenter. Studiestøtten fordeles på lån og stipend og gjelder for studieåret 2023–24.
  • Fjerning av grunnavgiften for mineralolje.

Statsminister Jonas Gahr Støre trekker på pressekonferansen også frem støtte til Ukraina i krigen mot Russland, og økning av bistanden knyttet til konsekvenser av krigen.

– Vi kommer ikke med noe konkret beløp i dag, sier Støre.

Han sier det pågår samordning med andre land.

Utsettelse for olje

SV har fått gjennomslag for at 26. konsesjonsrunde utsettes ut 2025.

Senterpartiet på sin side feirer at de fikk gjennomslag for større kutt i drivstoffavgiftene enn planlagt. Nå skal de reduseres med nesten 1,5 milliarder kroner.

– Vi har fått gjennomslag for mye, sier Fylkesnes.

Han legger til at han mener budsjettet de har kommet frem til, er bedre enn det de ville fått til om SV satt i regjering.

– Man har muligheter fra Stortinget som man blir frarøvet i regjering, sier Fylkesnes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.