Valget av ny oljefondssjef endte denne uken opp i noe så uvanlig som en stortingshøring.

Norges Banks hovedstyre ansatte i mars Nicolai Tangen som ny sjef, men har siden fått kraftig motbør, særlig fra bankens eget tilsynsorgan, representantskapet.

Under høringen i finanskomiteen på Stortinget mandag gikk lederen av representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, ut og sa at sentralbanksjef Øystein Olsen kan ha brutt sentralbankloven i forbindelse med ansettelsen av Tangen.

– Jeg ble litt overrasket over den harde tonen, sier Egil Matsen, tidligere visesentralbanksjef med ansvar for Oljefondet, til DN.

– Det var overraskende og alvorlig at representantskapet antyder overfor finanskomiteen på Stortinget at sentralbanksjefen har gjort seg skyldig i brudd på sentralbankloven. Da bør man være ganske sikker i sin sak, legger han til.

Matsen var med på å ansette Nicolai Tangen sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyremedlem Karen Helene Ulltveit-Moe.

Julie Brodtkorb, leder av Norges Banks representantskap.
Julie Brodtkorb, leder av Norges Banks representantskap. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

Brodtkorb slår tilbake

Brodtkorbs poeng var at sentralbanken ifølge loven skal informere Finansdepartementet om «saker av viktighet».

At påtroppende sjef for Oljefondet, hedgefondforvalter og milliardær Nicolai Tangen, fortsatt skal være hovedeier i forvalterselskapet Ako Capital og at dette var et premiss for ansettelsen, var noe finansministeren ikke ble informert om av sentralbanksjef Øystein Olsen.

Egil Matsen vil ikke tolke lovverket og kommentere hvorvidt det kan være snakk om et lovbrudd.

– Jeg har merket meg hva Finansdepartementet sier om det, svarer Matsen og viser til at departementet ikke anser det som et brudd.

– For Norges Bank er sentralbankloven en slags grunnlov. Og antyde at den kan være brutt av sentralbanksjefen overfor Stortinget er en alvorlig sak. Jeg håper at antydningen er godt gjennomtenkt, hvis ikke burde man ikke ha sagt det, sier Matsen.

Julie Brodtkorb avfeier kritikken fra Matsen:

–Om tidligere visesentralbanksjef blir overrasket over vår henvising til sentralbanklovens punkt om informasjon til departementet, viser det i så fall at han ikke har fulgt saken tett etter han gikk av, skriver Brodtkorb i en epost og utbroderer:

— Allerede i vårt første brev til hovedstyret om saken stilte representantskapet spørsmål om dette punktet i sentralbankloven, og hovedstyret svarte ikke at de mente denne bestemmelsen ikke var relevant i denne saken. De svarte derimot detaljert på kontakten de hadde hatt med departementet, og informasjonen som var gitt. Av den grunn var dette et viktig punkt for representantskapet fordi det ikke ble opplyst i svaret til oss det som kom frem på pressekonferansen 28. mai: At Tangen i oppstart av prosessen hadde fått godkjent et premiss om fortsatt eierskap i Ako, skriver Brodtkorb og legger til:

— Vår henvising til sentralbanklovens punkt om informasjon av viktighet var altså ikke et nytt moment som ble trukket inn på høringen, men det var med fra vår første korrespondanse med hovedstyret. Om tonen min var hard beklager jeg det. Det skyldes nok mange spørsmål og nervøsitet.

Angrer ikke på valget av oljefondssjef

Egil Matsen ga seg som visesentralbanksjef like etter at Tangen ble annonsert som ny oljefondssjef 26. mars der Tangen uttalte at han kutter «alle bånd» til eget forvaltningsselskap Ako Capital.

Stridens eple er om Tangen kan beholde dette eierskapet på 43 prosent samtidig som han er oljefondssjef.

– Det kan ikke være et avgjørende argument mot en person at han har mye eller lite penger. Det som er avgjørende for en person med mye penger som Tangen, er at det kan ivaretas og forvaltes helt uavhengig av ham så lenge han har en hvilken som helst jobb i Norges Bank, sier Matsen.

– Jeg angrer ikke på at jeg var med på å ansette Nicolai Tangen, sier Matsen.

Han satt i drøye fire år med hovedansvaret for Oljefondet i sentralbankledelsen før han av familiære årsaker sa opp i desember i fjor. Etter sommeren går han tilbake til jobben som NTNU-professor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.