Det er ifølge en pressemelding fra Arbeiderpartiet bred enighet i Stortinget om at Statens Pensjonsfond Utland (SPU), populært kalt Oljefondet, bør få investere i unotert infrastruktur innen fornybar energi.

En samlet finanskomité ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til et konkret mandat for dette i neste års melding om pensjonsfondet.

En gruppe bestående av Arbeiderpartiet, SV, KrF, MDG og Rødt ber samtidig regjeringen om å vurdere hvorvidt unoterte investeringer i fornybar energi skal være utenfor de grønne mandatene eller innenfor, slik regjeringen selv antyder.

– Hvis de skal ligge innenfor miljømandatene, peker vi på at disse må utvides vesentlig i forhold til dagens rammer som allerede er overoppfylt, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap) i en pressemelding.

Har fått nei to ganger

Dette er ikke første gange regjeringen blir bedt om å vurdere investeringer i unotert infrastruktur. Spørsmålet er blitt behandlet to ganger før, og svaret er blitt nei begge ganger.

– Vi har vurdert investeringer i infrastruktur ved to anledninger. Regjeringens vurdering var å ikke åpne for investeringer i infrastruktur nå. Vi skal vurdere om unoterte investeringer i infrastruktur kan gjøres innenfor miljømandatene, sa finansminister Siv Jensen i april.

Selv om Oljefondet foreløpig ikke har kunnet investere direkte i infrastruktur, har fondet flere investeringer i sol og vind gjennom aksjene i miljøporteføljen.

Stortingspolitiker Kari Elisabeh Kaski (SV) ønsker at investeringene i fornybar energi kunne ha skjedd utenfor miljømandatet, eller at rammene av dette mandatet hadde blitt utvidet.
Stortingspolitiker Kari Elisabeh Kaski (SV) ønsker at investeringene i fornybar energi kunne ha skjedd utenfor miljømandatet, eller at rammene av dette mandatet hadde blitt utvidet. (Foto: Berg-Rusten, Ole,/NTB scanpix)

Oljefondets miljøportefølje var ved utgangen av 2017 på 75 milliarder kroner. Blant investeringene er verdens største vindpark-selskap, kinesiske China Longyuan.

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) er kun delvis fornøyd med finanskomiteens innstilling.

– Nå utsettes beslutningen nok en gang. Det er likevel bra at det signaliseres at Oljefondet kan få investere direkte i infrastruktur fornybar energi, men vi hadde ønsket at dette kunne skje utenfor miljømandatet, sier Kaski.

Vil være strengere mot kull

I innstillingen fra finanskomiteen blir regjeringen også bedt om å gå igjennom kullkriteriene for å vurdere om disse er tilstrekkelige med tanke på å ekskludere selskaper med en betydelig kullrelatert virksomhet.

– Fondet har trukket seg ut av i alt 133 selskaper, halvparten på grunnlag av kullkriteriene. Men fortsatt er fondet inne i selskaper hvor kullrelaterte aktiviteter utgjør en betydelig del av selskapenes portefølje. Vi må vurdere å gjøre dem strammere, sier Svein Roald Hansen (AP).

Miljøbevegelsen har i lang tid kjempet for å få Oljefondet til å investere mer i fornybar energi, og flere uttrykker glede over torsdagens innstilling.

– Endelig! Dette har vi jobbet for lenge! At Oljefondet, som verdens største statlige investeringsfond, nå åpner for investeringer i sol- og vindkraft vil kunne ha enorm betydning for veldig mange mennesker og klodens klima, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Hun er imidlertid skuffet over at investeringene må skje innenfor miljømandatet.

Sa nei til unoterte aksjer

Da finansminister Siv Jensen i april la frem stortingsmeldingen om Oljefondet foreslo hun at fondet ikke skulle få lov til å investere i unoterte aksjer og infrastuktur.

– Det vil utfordre helt sentrale kjennetegn ved forvaltningsmodellen, som lave kostnader, en indeksnær forvaltning og stor grad av åpenhet, sa Jensen da meldingen ble lagt frem.

Finansminister Siv Jensen har flere ganger sagt nei til å åpne for Oljefondsinvesteringer i unoterte aksjer og infrastruktur.
Finansminister Siv Jensen har flere ganger sagt nei til å åpne for Oljefondsinvesteringer i unoterte aksjer og infrastruktur. (Foto: Per Thrana)

Hun la også vekt på at hensynet til fondets omdømme er et viktig argument for å ikke la Oljefondet investere i aksjer som ikke handles på en børs.

– Åpenhet er spesielt viktig. Det er sannsynlig at informasjon ikke ville være tilgjengelig for allmennheten, sa Jensen.

Unoterte selskaper har ikke samme krav til å offentliggjøre viktige nyheter og finansielle nøkkeltall som børsnoterte selskaper.

Langvarig debatt

Det har i flere år vært diskutert om Oljefondet skal få lov å investere i unoterte aksjer.

I dag kan Oljefondet kun investere i aksjer og obligasjoner som er børsnoterte, samt direkte i eiendom.

Tidligere i år anbefalte en ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet at Oljefondet bør få muligheten til å investere i unoterte aksjer. Norges Bank, som forvalter fondet, har også ivret for slike investeringer.

Ett argument for slike investeringer er at det er blitt færre selskaper som tas på børs og flere som tas av børs nå enn tidligere. Mange selskaper er privateid og eid av oppkjøpsfond (private equity-fond).(Vilkår)

Lei av eiere som ikke plukker opp etter hunden
Vil registrere alle hunders DNA, teste all hundebæsj og deretter sende bøter til eierne. Denne saken ble først omtalt i avisen Budstikka.
02:33
Publisert: