Det vekket oppsikt da Statoil i mars annonserte sin plan om å endre selskapsnavnet til Equinor. Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslo etter hvert å utsette navnebyttet til Stortinget har fått debattert saken, siden staten er selskapets største eier.

Torsdag kom energi- og miljøkomiteen med sin innstilling. Der fikk forslaget fra miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide (Ap) og parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) kraftig kritikk fra et flertall i komiteen.

Søviknes: Ikke en sak for Stortinget

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) istemmer kritikken. Han viser til at Equinor-navnet er tilknyttet Statoils strategi med økt satsing på fornybar energi.

– Så vidt jeg har registrert, har ingen vært negative til strategiombyggingen Statoil har annonsert. Man må søren meg la dem få lov til å bytte navn uten å ha en stortingsvotering om det, da, sa han til DN på Fremskrittspartiets landsmøte, som ble arrangert på Gardermoen i helgen.

Navnebyttet er ikke en sak for Stortinget, ifølge statsråden. Samtidig innrømmer han at han ikke syntes navneforslaget var særlig godt første gangen han hørte det.

– Første gang jeg hørte navnet, tror jeg at jeg reagerte som alle andre: «Ja, okay, hva er dette?» Så har jeg forstått hvordan ledelsen i Statoil har tenkt. «Equi» er et godt internasjonalt ord som viser til balanse og likevekt, mens «nor» gir en tydelig identitetskobling til Norge, sier Søviknes.

Det har vært flere politiske reaksjoner på det nye navnet, men da Søviknes kom til høring om saken i Stortinget, var det ingen påmeldte.

– At det ikke kom noen på høringen, viser at dette ikke er en sak for Stortinget. Det var en veldig spesiell setting der jeg holdt min redegjørelse, det kom noen spørsmål og «that's it». Folk trekker litt på skuldrene, sier han.

Espen Barth Eide (Ap) har ønsket en debatt om Statoils nye navn.
Espen Barth Eide (Ap) har ønsket en debatt om Statoils nye navn. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Kritikk fra flertallet

I innstillingen om forslaget i energi- og miljøkomiteen kommer følgende kritikk mot Ap og Sp fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne:

«Ønsket om navneendringen er begrunnet i forretningsmessige og strategiske hensyn. Kompetansen til å fatte slike beslutninger skal ligge hos selskapets styre og ledelse. Å overprøve dette vil være en politisk detaljstyring av Statoil som etter dette flertallets mening vil være i strid med statens prinsipper for god eierstyring.»

Espen Barth Eide og Marit Arnstad står på sitt.

– Det er vi selvsagt helt uenig i. Vi mener at spørsmålet om selve selskapets navn er mye mer enn et rent «forretningsmessig» spørsmål som skal overlates til et styre. Det går på hele selskapets identitet og spesielle rolle i norsk energihistorie og -politikk, og er definitivt noe eierne må kunne mene noe aktivt om, skriver han i en melding.

Staten er største eier og å si ja eller nei er et aktivt valg, ifølge Eide. Han viser til at partiet i 2007 sa nei til navneendring og ønsker det samme i dag.

– Styret i Statoil gjorde dette til en eiersak ved å sende den til generalforsamlingen. Når staten skal stemme med sine aksjer om et spørsmål som berører navnet på Norges største statlige selskap, da syntes jeg statsråden i en mindretallsregjering bør ha drøftinger med Stortinget, sier Arnstad.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet har ønsket en debatt om navneendringen.
Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet har ønsket en debatt om navneendringen. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Mener det er beklagelig

Årsaken til motstanden mot navnet er situasjonen partiene befinner seg i, ifølge Søviknes.

– Et arbeiderparti i posisjon ville aldri opptrådt slik. Det viser nok en gang et parti som prøver å være populistisk, som det har vært mange eksempler på. Jeg synes det er beklagelig at Ap og Sp velger å gjøre dette, men de har åpenbart et stort behov for å markere seg, sier han.

Eide kaller dette «beviselig feil» og viser til at Ap også i regjering sa nei til navnebytte.

– Dette har ikke noe med populisme å gjøre, men med ulike syn på statens rolle i norsk energipolitikk. Den forskjellen har ligget der lenge mellom oss og de blåblå, skriver han.

Arnstad svarer slik:

– Jeg synes det er synd at statsråden bidrar til å trekke debatten ned på dette nivået. Om det ikke var en eiersak, hadde det ikke blitt fremmet til generalforsamlingen. Staten eier 67 prosent, og regjeringen har mindretall. Det ville vært klokt å snakke med Stortinget før han bestemte seg for hva staten mener i saken. (Vilkår)

Se de historiske bildene fra møtet mellom Nord- og Sør-Korea
Kim Jong-un er den første nordkoreanske lederen siden 1953 som krysser grensen til Sør-Korea
01:22
Publisert: