– Rømmingen den siste tiden viser at torskeoppdrett ikke er under kontroll. Effekten det kan ha på vill torsk er enorm – en potensiell nasjonal katastrofe for en svært viktig næring og kulturarv.

SV-topp og tromsøværing Torgeir Knag Fylkesnes viser til Fiskeridirektoratets ferske tall for oppdrettsfisk på avveier: For første gang er det torsken som står for flest rømninger, til tross for at torskeoppdrett er langt mindre utbredt enn for eksempel laks.