Et regjeringsoppnevnt utvalg gikk i fjor høst inn for at oppdretterne bør betale grunnrenteskatt. Utvalget fikk i mandat å vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten, også fra eksisterende tillatelser. Utvalget ble i tillegg bedt om å vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert inntekter fra tildeling av nye tillatelser til å drive havbruksvirksomhet, skal fordeles mellom kommunesektor og stat.

Tirsdag skriver Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i en felles pressemelding at de i stedet vil innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021.

Skal stå for inntekter på 500 mill.

Avgiften settes til 40 øre per kilo produsert fisk, som anslås at vil gi om lag 500 millioner kroner årlig i økte inntekter til kommunesektoren. Inntektene fra avgiften skal fordeles til havbrukskommunene og -fylkeskommunene.

Rent praktisk vil ordningen innføres med virkning fra 1. januar 2021, men innbetales som etterskuddspliktig skatt i 2022.

– Havbruksnæringen er en stor og viktig næring for Norge som bidrar med betydelig verdiskaping og sysselsetting langs kysten, og regjeringen vil legge til rette med gode og forutsigbare rammevilkår. Samtidig er Norge et av de få stedene i verden hvor klima- og naturforholdene legger til rette for effektiv oppdrett av laks i sjøen. Derfor er det naturlig at en del av avkastningen tilfaller fellesskapet gjennom en produksjonsavgift, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.

Bransjen fornøyd

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. (Foto: Mikaela Berg)

Den omstridte grunnrenteskatten har skapt mye debatt. Blant annet har Arbeiderpartiet uttalt seg kritisk, og heller tatt til orde for andre ordninger, som avgifter.

– Dette er et politisk klok fremlegg, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge til DN.

Han mener at avgiften på lang vei er å foretrekke fremfor den omstridte grunnrenteskatten.

– Det var viktig at regjeringen tydelig slår fast at tanken om en statlig grunnrenteskatt skal legges til side, sier han.

Sjømat Norge-sjefen sier de jevnlig har gjort målinger gjennom koronakrisen. På spørsmål til oppdretterne om hva som bidro til å bremse investeringene i 2020 har det vært to gjengangere: Usikkerheten knyttet til koronaviruset og den potensielle grunnrenteskatten.

Forslaget innebærer imidlertid litt høyere avgift enn hva bransjen hadde foreslått. Sjømatnæringen hadde foreslått arealleie for oppdrett som ville kostet 25-30 øre kiloen. I stedet er avgiften nå foreslått til 40 øre kiloen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.