– Det må være en åpen votering. Hvis ikke blir hele denne prosessen avsluttet med rykteflom og mistenkeliggjøring dersom utfallet blir et annet enn det årsmøtene skulle tilsi, sier Hans Fredrik Grøvan til DN.

VG skrev mandag om hvordan generalsekretær Hilde Frafjord Johnson, Hareides nære støttespiller, har fått partiets sentralstyre og landsstyre med på at det skal avholdes hemmelig og anonymt valg på landsmøtet, der delegatene skal avgi sine stemmer skriftlig. Det er stikk i strid med hva som har vært hovedregelen på KrFs ordinære landsmøter. Der må delegatene som hovedregel vise ved stemmetegn i salen hva de vil stemme på.

Opprør fra flere

Da det mandag ble klart at Hareide er i ferd med å tape for blå side, var han klar på at ingen sender sine delegater med bundet mandat og at det vil være skriftlig votering. Partiveteranene Aud Kvalbein og Hans Olav Syversen har gått ut mot den fremgangsmåten. Nå stiller altså en av de fremste i KrF seg på deres side.

– Hemmelighetskremmeri er helt unødvendig. På alle årsmøter har det vært åpent hvilket syn delegatene støtter. Når de kan stå for sitt syn på et årsmøte, må de kunne stå for det på et landsmøte også, sier Grøvan.

Må ombestemme seg åpent

Hareides støttespillere har de siste dagene vært klare på at selv om det er blått flertall blant delegatene, kan den hemmelige avstemningen gjøre det enklere å skifte syn hvis for eksempel partilederen på landsmøtet legger et press på delegatene ved å legge seg selv i potten: «Dere må velge meg eller Erna Solberg». Grøvan er klar på at han venter at Hareide ikke gjør det.

– Jeg vil anta at Hareide anerkjenner et nederlag og følger opp det han har signalisert så langt om at dette handler om retningsvalg, ikke personvalg, sier Grøvan.

Men hvis han åpent sier at han vil trekke seg hvis han ikke får viljen, før landsmøtet bestemmer seg, mener Grøvan det er ekstra viktig med åpenhet.

Ny debatt torsdag

– Folk kan ombestemme seg også i løpet av fredagen, men da må den enkelte stå til ansvar for det. De må gjøre det åpent og stå for det de har gjort og fortelle hvorfor. Det vil ta bort mistenkeliggjøringen om hvem som snudde. Med hemmelighold vil det bli enda dårligere stemning enn det er i dag, sier Grøvan.

Han deltok ikke på sentralstyret og landsstyret som godkjente Hilde Frafjord Johnsons forslag, men vil delta på torsdagens landsstyre som formelt skal innstille til landsmøtet på en forretningsorden.

– Landsstyret må knesette at vanlige prosesser om åpenhet i avstemningen følges. Dette blir helt klart et tema. Jeg vil argumentere for åpenhet til siste stund, sier Grøvan.

Støtte fra flere

Ann Kathrine Skjørshammer er tidligere leder for KrF Kvinner, og er blant delegatene som skal stemme på landsmøtet fredag. Også hun er helt klar på at hemmelig skriftlig avstemning bør unngås.

– Folk må løfte stemmekortet og tørre å vise hva de står for. Jeg er imot skriftlig avstemning og dermed hemmelige valg. Det tror jeg flere og flere er, sier Skjørshammer.

Grøvan har i lang tid også opponert mot ledelsens forslag til voteringsrekkefølge. Landsstyret ønsker at landsmøtet fredag først skal behandle spørsmålet om partiet skal gå i regjering eller ikke. Om det blir ja, skal landsmøtet stemme over hvilket alternativ, dagens regjering eller en Ap-Sp-regjering.

Grøvan vil foreslå at landsmøtet stemmer samtidig over de tre forslagene: Bli i opposisjon, gå inn i dagens regjering eller gå med Ap/Sp. Slik mener han det er større sjanse for at KrF ikke kommer til å velge side på landsmøtet. Grøvan tror at dersom landsmøtet er delt nesten på midten, er det stor sjanse for at de som tror de taper vil velge hans linje.

Hareide har ikke landet

Partileder Knut Arild Hareide sier han ikke har «landet helt» i synet på om landsmøtet bør ha hemmelig eller åpen avstemning.

Han sier han registrerer at Grøvan har snudd etter at et enstemmig landsstyre gikk inn for dette.

– Det er landsmøtet som må ta stilling til dette. Tradisjonen er at hvis fem krever skriftlig avstemning, blir det det, sier Hareide, og poengterer at landsmøtet selv kan velge at dette ikke skal gjelde her.

– Og hva mener du selv?

– Jeg har ikke landet endelig i dette spørsmålet, men i utgangspunktet er det naturlig for meg å ikke bidra til å endre spillereglene. Endrer vi noen, kan vi måtte endre andre.

– Grøvan og andre vil også fremsette krav om at det skal voteres samtidig over de tre alternativene, opposisjon, Solberg-regjering eller Støre-regjering. Hva mener du om det?

– For meg er det naturlig å drøfte dette i landsstyremøtet 1. november, og så tar landsmøtet vårt endelig stilling. Jeg har et avslappet forhold til hvordan vi voterer.

Reder Elisabeth Grieg: –Hallo? Det er jo helt hårreisende
DN var flue på veggen da NHO og Hunspanderer inviterte næringslivstopper, politikere og ledere til gruppearbeid om ubevisst diskriminering i arbeidslivet.
01:51
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.