31. oktober falt dommen i Borgarting lagmannsrett: Oslo kommune hadde skrevet ut eiendomsskatt for 2016 for sent, og måtte tilbakebetale til alle som hadde klaget. Blir dommen rettskraftig, betyr det trolig at alle borgerne må få tilbakebetalt til sammen 267 millioner.

Advokat Bettina Banoun i advokatfirmaet Wiersholm sendte mandag prosessvarsel om et nytt søksmål:

– Vi sender i dag et varsel om et mulig nytt gruppesøksmål, hvor vi som direkte konsekvens av Borgartings dom påpeker at det er ulovlig å ilegge tre promille skatt for 2017, sier hun til DN.

Vinner hun frem også med dette søksmålet, kan det samlede tilbakebetalingskravet bystyret blir stilt overfor lyde hele 444 millioner kroner.

Promillesak

Saken for 2017 dreier seg om hvor mange promille boligskatt kommunene hadde rett til å kreve dette året. Første året eiendomsskatt innkreves, setter loven en ramme for kravet på to promille av skattegrunnlaget.

I 2017 innkrevde kommunen tre promille boligskatt – til sammen vel 530 millioner kroner.

Banoun sier at når boligskatten for 2016 er ugyldig, må 2017 ses på som første innkrevingsår. Konsekvensen er ifølge Banoun at den ene av de tre promillene må tilbakebetales.

Dersom alle borgerne, og ikke bare klagerne, skal få tilbakebetalt den siste av de tre promillene fra 2017-skatten, utgjør dette 177 millioner kroner.

– Det blir 444 millioner de må tilbakebetale totalt, for begge årene, sier Banoun.

Forutsetningen er hele veien at dommen blir rettskraftig. Ankefristen er en måned.

At alle, og ikke bare klagerne, må få pengene tilbake ved en rettskraftig dom, er Banoun ikke i tvil om:

– Det vil være i strid med alt som er grunnleggende om kommunen skal tjene på sine feil, og særlig på sine forsettlige feil. Dette var jo et planlagt fristbrudd – de forholdt seg ikke til 1. mars-fristen, de lot som den ikke eksisterte.

Ikke avgjort om saken ankes

Finansbyråd Robert Steen (Ap) ønsker ikke å kommentere spørsmålene om en eventuell tilbakebetaling til alle nå. Byrådet har ikke bestemt om saken skal ankes.

– Kommuneadvokaten går nå nøye gjennom dommen og vil rådgi kommunen i vurderingen av ankespørsmålet. Vi kan per nå ikke si når denne beslutningen vil bli tatt, men ankefristen er 28. november, så det vil bli før den tid, sier Steen.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) sier byrådet ikke har bestemt om saken skal ankes.
Finansbyråd Robert Steen (Ap) sier byrådet ikke har bestemt om saken skal ankes. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Derfor mener han også det er for tidlig å uttale seg om konsekvenser.

Han sier han ikke har mottatt prosessvarselet fra Banoun, og at det derfor er prematurt å mene noe om dette.

«Helt forferdelig »

Høyres finanspolitiske talsmann Øystein Sundelin er spent på byrådets eventuelle konklusjoner om tilbakebetaling, dersom man får rettskraftig dom. Om risiko for tilbakebetaling av 444 millioner, sier han:

– Det er jo helt forferdelig at det hastverksarbeidet vi advarte mot nå kan føre til at Oslo settes i en enorm klemme, der dette går ut over tjenestene i årene som kommer. I så fall har denne eiendomsskatten virket totalt mot sin hensikt.

Høyres finanspolitiske talsmann Øystein Sundelin risikerer å arve skattekravet fra dagens byråd, dersom det blir nytt byråd etter valget i 2019.
Høyres finanspolitiske talsmann Øystein Sundelin risikerer å arve skattekravet fra dagens byråd, dersom det blir nytt byråd etter valget i 2019. (Foto: Fredrik Solstad)

Det er kommunevalg neste høst, og avhengig av hvor lang tid det tar å få rettskraftig dom, kan byrådet som velges i 2019 få jobben med å rydde opp.

– Det kan jo hende du får jobben med å tilbakebetale og stramme inn?

– Ja, det er jo ikke noe man ser frem til. Men Høyre er alltid beredt til å rydde opp. Hvis dette ender med rettskraftig dom, må Oslo tilbakebetale også dem som ikke har vært del av gruppesøksmålet, sier Sundelin.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Erna Solberg om KrF-striden: –Jeg reagerer på karakteristikken av partiene i regjering
02:18
Publisert: