Onsdag vedtok bystyret i hovedstaden å fusjonere E-CO og Hafslund. E-CO er Norges nest største kraftprodusent, mens Hafslund er største nettselskap. Hadde selskapene vært børsnotert, ville det nye konsernet blitt blant de ti største på Børsen.

Høyre, Venstre og Frp gikk imot vedtaket.

Frustrert

Næringsbyrård Kjetil Lund ergrer seg sterkt over motstanden. Han mener sammenslåing er nødvendig:

– Fordi energibransjen er i rask og fundamental omstilling. Selskapenes rolle blir stadig viktigere – med digitalisering og mer og mer elektrifisering – av bil, buss og båt. Det er viktig å samle kompetansen. Vi snakker om grønt skifte, om å skape verdier og grønn innovasjon, sier han.

Byråden er spesielt skuffet over at Venstre legger opp til at de kommunale selskapene i stedet skal «stå stille» – uten å følge en konsolideringstendens han mener både nå dominerer både i Norge og i Europa.

– Den nye enheten kan også være gunstig for videre konsolidering i Norge, som selvsagt må skje frivillig, sier Lund.

Mangelfullt arbeid

– Vi kjenner disse selskapene godt. Vi ser ingen gode argumenter for sammenslåing, hverken i dokumentene byrådet har lagt frem eller dem som er unntatt offentlighet, snarere tvert imot, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Han peker på at Hafslund og E-CO også har forskjellig ledelseskultur og risikoprofil som ville komplisere.

– Vi var ikke imot restruktureringene som ble gjort i 2017, da kommunen overtok kontrollen med all kraftproduksjon mens kommunen og finske Fortum delte varme 50–50. Vi slår ikke igjen døren for å drøfte nye strukturendring Men her, i E-CO Hafslund-tilfellet mangler strategiske utredninger og vurderinger av hva som kan oppnås sier eksbyråd Bjercke.

Høyres bystyremedlem Morten Steenstrup sier byrådets mangelfulle konsekvensanalyser er grunn til at Høyre stemte imot fusjonen.

– Når vi tar størrelsen i betraktning, er jeg forbauset over hvor dårlig utredet denne saken har vært. Sammenslåingen er svakt fundert. Det meste er dessuten fremlagt på blått papir og unntatt offentlighet, sier han.

Les også:

Steenstrup har etterlyst bedre faktagrunnlag. Høyre-representanten mener dessuten det politiske flertallet i Oslo nå handler motsatt av byrådets intensjoner i fjorårets omorganisering i kommunens kraftsektor.

Privatisering?

Gamle konflikter om delprivatisering eller fullt offentlig eierskap av elproduksjon og -distribusjon kan også ligge bak uenigheten, ifølge Lund.

– Det er nærliggende å tenke at opposisjonspartiene går imot sammenslåing fordi de i stedet vil satse på delprivatisering av kommunale selskaper innen energi. Vi ønsker å sikre det offentlige eierskapet, sier Ap-byråd Lund.

Opposisjonspartiene avviser dette:

– Nedsalg har vi ikke fundert over nå. Men det er uansett uklokt av byrådet å ta slike store omorganiseringsgrep uten å sørge for et bredere flertall bak, sier Venstres Hallstein Bjercke.(Vilkår)

Hør Venstre-leder Trine Skei Grandes trønder-råd til Finnmark
DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim kommenterer Venstres oppsummering før sommeren
01:21
Publisert: