Etter en varsling sendt i mars undersøker Kommunerevisjonen i Oslo og kommunens sentrale varslingsråd anklager om nepotisme og ukultur i det kommunale foretaket Omsorgsbygg, en av de største forvalterne av eiendom i landet. På toppen sitter Per Morten Johansen, byrådsleder Raymond Johansens (Ap) bror.

Nå kan DN fortelle at administrerende direktør Johansen brøt habilitetsregelverket da hans datter og svigersønn ble ansatt i selskapet.

Dagbladet var først ute med omtale av varselet i starten av september, og meldte senere at Johansen ansatte sin egen forlover.

Hadde ikke tilstrekkelig kunnskap

Johansens datter ble ansatt i Omsorgsbygg i 2009, mens svigersønnen fikk jobb i 2012. I begge tilfellene erklærte Johansen seg inhabil, men han sendte ikke saken videre til styreleder. I stedet ble den håndtert av andre ledere, som også var inhabile ifølge habilitetsregelverket i forvaltningsloven.

Når administrerende direktør er inhabil, er nemlig hele foretaket også inhabilt.

– I henhold til habilitetsregelverket så er det ikke tilstrekkelig at jeg er inhabil, for da er alle i foretaket inhabile. Da må saken gå opp til styreleder. Jeg hadde ikke tilstrekkelig kunnskap om dette, innrømmer Johansen.

– Det ble håndtert av andre ledere, og jeg beklager sterkt vurderingen jeg gjorde, legger han til.

Johansen trodde at saken kunne håndteres av de under ham så lenge han holdt en armlengdes avstand til prosessen. Han erkjenner at det var «en feilvurdering og i strid med regelverket».

Styreleder Øyvind Christoffersen har fortsatt tillit til sin administrerende direktør.
Styreleder Øyvind Christoffersen har fortsatt tillit til sin administrerende direktør. (Foto: Fartein Rudjord)

Endret reglene

I 2014 ble styreleder gitt fullmakt til å håndtere saker der administrerende direktør var inhabil, men det var altså først etter to tilfeller med regelbrudd.

– Når det gjelder den første ansettelsen av datter og svigersønn så var problemet manglende kunnskap om habilitetsreglene. Etter at jeg kom inn i bildet, har jeg håndtert sakene hvor han har vært inhabil, sier styreleder Øyvind Christoffersen.

– Burde ikke en administrerende direktør ha kunnskap om reglene?

– Det burde man helt åpenbart. Jeg må få støtte meg til at juridisk hr-avdelingen heller ikke hadde denne kunnskapen, sier Johansen.

– Men det er jo ditt ansvar?

– Det er det, og jeg vil aldri løpe fra det, sier han.

Styrelederen sier til DN at man skal kjenne til reglene, men legger til at det er svært mange regler å holde oversikt over.

Flere tilfeller

Kun da datteren og svigersønnen ville ha jobb i foretaket, erklærte Johansen seg inhabil. Det gjorde han ikke da hans egen forlover søkte jobb i 2009, noe som Dagbladet først omtalte.

– Når det gjelder forloveren, vurderte jeg at jeg ikke var inhabil. Da saken kom opp, husket jeg ikke at han var forlover, fordi det var annengangs ekteskap og det var kun snakk om at vi hadde skrevet under som hverandres forlovere. Jeg har aldri lagt skjul på at han har vært en god bekjent og at vi er på årlige jaktturer, sier Johansen.

Omsorgsbygg-sjefen signerte innstillingen, jobbtilbudet og kontrakten som ansatte forloveren i foretakets eiendomsavdeling.

– Han er en normal venn, og alle prosedyrer ble fulgt. Jeg gjorde tabben å skrive under på innstillingen etter at ansettelsen var et faktum. Det beklager jeg, for jeg burde ha vurdert habiliteten min annerledes, sier Johansen.

I dette tilfellet trodde Johansen at han ikke måtte erklære seg inhabil så lenge han holdt seg på avstand.

– Jeg vurderte at jeg ikke var inhabil, og jeg trodde at så lenge prosessen var kjørt av andre og jeg var på avstand, så var det greit. Det var åpenbart en feilvurdering, sier han.

Det er ulike vurderinger når det gjelder habilitet knyttet til familie og venner, ifølge styreleder Christoffersen.

– Det er ingen tvil om habilitet når det er snakk om en relasjon mellom far og datter, da er man inhabil. Men for venner så er det jo i større grad en skjønnsmessig vurdering, sier han.

Har støtte

Selv om Johansen innrømmer feil, har han ingen intensjon om å gi seg i jobben.

– Jeg opplever at jeg har veldig god støtte blant de ansatte, også basert på medarbeiderundersøkelser. Jeg er stolt over å ha vært administrerende her i ti år, og viser ellers til styreleder, sier han.

Styreleder Christoffersen gir full støtte til sin administrerende direktør.

– Tilfellene med datteren og svigersønnen var utilsiktede brudd på habilitetsreglene i forvaltningsloven. Styret har behandlet dette ved flere anledninger og har stor tillit til Per Morten. Utviklingen i foretaket har vært god, og styret mener det må være rom for å gjøre feil uten at det går utover tilliten, sier han.

Hverken Johansens datter, svigersønn eller forlover ønsker å kommentere saken.

Fikk ikke informasjon

Styret i Omsorgsbygg mottok en kopi av varselet 18. mars i år, og ble da bedt om å undersøke om Omsorgsbygg hadde foretatt ansettelser i strid med kommunens regelverk. Det ble konkludert med at det ikke hadde blitt det, skrev Dagbladet tidligere i september.

– Da styret behandlet varslet om forloveren tidligere fikk vi ikke vite at han var forlover. Vi vurderte da at Johansen ikke var inhabil basert på den informasjonen vi hadde. Det er mulig vi hadde kommet til en annen konklusjon om vi fikk den informasjonen, sier styreleder Christoffersen.

DN har også spurt styrelederen hvordan man kan ha fulgt habilitetsreglene når styret ikke behandlet ansettelsessakene av datteren og svigersønnen.

– Det sittende styret har behandlet ansettelsessaker der administrerende direktør har meldt seg inhabil. Dermed er det også grunnlag for å si at habilitetsreglene er fulgt, svarer han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Omtrent en million mennesker har evakuert
Innbyggere i Nord Carolina evakuerer før orkanen Florence treffer staten.
00:59
Publisert: