Regjeringen vil slippe vannscooterne fri

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil likestille vannscootere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk. Det blir det bråk av.

– Gjeldende regelverk tar hensyn til natur- og friluftsinteresser, men tar ikke godt nok hensyn til sikkerheten ved bruk av vannscooter. Derfor er jeg glad man nå endrer regelverket, sier en fornøyd Bård Hoksrud (Frp). Foto: Aas, Vegard M.
– Gjeldende regelverk tar hensyn til natur- og friluftsinteresser, men tar ikke godt nok hensyn til sikkerheten ved bruk av vannscooter. Derfor er jeg glad man nå endrer regelverket, sier en fornøyd Bård Hoksrud (Frp). Foto: Aas, Vegard M.
Publisert 23. December 2016, kl. 11.30Oppdatert 28. March 2017, kl. 09.34