– Vi fire partier som har forhandlet fram Nasjonal Transportplan (NTP), har vært enige om ny tunnel ved siden av den gamle, forutsatt godkjenning av ESA. Det er også kun dette vi har prioritert rom for i NTP. Endelig NTP skal vedtas av Stortinget 19. juni, og vår felles intensjon er å vedta dette da, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson, Abid Q. Raja, til NTB.

I tillegg til en helt ny bro har Statens vegvesen også utredet en ny tunnelløsning som alternativ til et parallelt tunnelløp til den eksisterende Oslofjordtunnelen. Selv om det ikke er tatt stilling til et endelig konseptvalg, er det i NTP satt av 4,5 milliarder kroner til anleggskostnader for bygging av et parallelt løp med oppstart innen 2024.

Regjeringen presiserer imidlertid at dersom det endelige valget skulle bli vesentlig dyrere, vil oppstarten bli utsatt til siste periode, altså en gang mellom 2024 og 2029, og ferdigstillelse først enda senere.

I helgen var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tydelig på at det er viktig med en klargjøring når NTP skal behandles neste måned:

– Hvis man ikke tar en beslutning nå, betyr det at det vil ta mye mer tid før man i det hele tatt kommer i gang med prosessen, sa Solvik-Olsen.

– Umodent beslutningsgrunnlag

Høyres Nikolai Astrup, som leder transportkomiteen på Stortinget, sier de i utgangspunktet ønsker et tunnelløp parallelt med dagens. I KrF har man ikke konkludert på om bro eller nytt tunnelløp er det beste, og mener beslutningen ikke må tas nå.

– Det er viktigere for oss at avgjørelsen blir tatt på et faglig gjennomarbeidet grunnlag enn at den tas før sommeren. Vi vil bruke den tid vi trenger før vi konkluderer, sier samferdselspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Eirik Sivertsen er lite imponert over det regjeringen har presentert for Oslofjordforbindelsen og mener Stortinget mangler et faglig godt beslutningsgrunnlag.

– Samferdselsministeren har ikke gjort hjemmeleksen sin og har levert et umodent beslutningsgrunnlag til Stortinget. Å ta stilling til en løsning, blir bare spekulasjoner, sier Sivertsen til NTB.

Fra ord til handling

Etter fredagens alvorlige vogntogbrann dypt inne i den over 7 kilometer lange tunnelen, skal fylkesordførerne i Buskerud og Akershus tirsdag møte Statens vegvesen i et «hastemøte» om sikkerheten i tunnelen. Fylkesordfører Roger Ryberg mener det haster med å få på plass en permanent løsning, enten løsningen er bro eller nytt tunnelløp.

– Regjeringen må nå gå fra ord til handling når det gjelder å starte bygging av tunnel eller bro, sier Ryberg.

Ordførerne i kommunene på begge sider av fjorden krever også en avklaring neste måned. I Ski og Nesodden vil man ha bro, i Røyken ønsker man begge deler, mens Frogn-ordfører Odd Haktor Slåke (H) ønsker et nytt tunnelløp.

– Jeg har tillit til at man beslutter bygging av et tunnelløp nå før sommerferien, og har tillit til at samferdselsministeren ser dette like godt som alle andre. Med ett løp i hver retning, mener jeg tunnelen vil bli veldig sikker, sier Slåke til NTB.

– En helt ny tunnel eller bro mener jeg er en vanvittig bruk av ressurser. Det kan fort bli 2040 før en bro eller tunnel er ferdig, og det blir også veldig mye dyrere enn et nytt tunnelløp, sier han.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.