I 2010 vedtok Høyre – mot statsminister Erna Solbergs stemme – en resolusjon om å fjerne fedrekvoten i foreldrepermisjonen. Dette politiske løftet ble igjen vedtatt under landsmøtet i 2013.

Men på landsmøtet fredag ettermiddag, ble forslaget fra flertallet i programkomiteen om å i snu i saken vedtatt.

Flertallet gikk inn for å opprettholde dagens fedrekvote på ti uker.

Mindretallet foreslo å kjempe for at familiene selv får full valgfrihet til å fordele foreldrepermisjonen.

Høyre vedtok også, med knapt flertall, at fedre skal få selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon. Partiet vedtok også å opprettholde barnetrygden slik som i dag. 

– Tilliten til menn var større

Som DN skrev tidligere i uken viser fersk statistikk fra Nav viser at fedre tar kortere permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten fra 14 til ti uker 1. juli 2014.

Etter denne endringen, har andelen fedre som tar lengre permisjon enn ti uker blitt mer enn halvert.

Da DN intervjuet statsminister Erna Solberg om saken tidligere denne uken, sa hun at mye tyder på at mange i partiet har mindre tillit til at fedre tar ut foreldrepermisjon enn tidligere.

– Det som er veldig tydelig er jo at det var stemning i vårt parti for at man mente at etter 20 år med pappapermisjon så hadde man grunnfestet at menn kom til å ta pappapermisjon. Så tilliten til menn var litt større. Så kan det være at man nå føler det annerledes, sier Solberg til DN.

– Hvorfor har mange i partiet nå snudd?

– Politiske partier må alltid ha levende diskusjonstemaer. Ny generasjoner kommer til, og noen ganger må man se at det kan være andre prioriteringer som må gjøres, sa Solberg.

Snudde

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er en av dem som har snudd i saken. Som DN skrev tidligere i uken, kjempet hun tidligere for å avskaffe kvoten. 

– Jeg ønsker fortsatt stor grad av valgfrihet, men har kommet til at noen uker fedrekvote er nødvendig, sa Helleland til DN.

– Hvorfor har så mange snudd i denne saken, Helleland?

– Jeg kan bare svare for meg selv. Jeg ser det som helt naturlig at politiske standpunkter justeres i tråd med samfunnsutvikling. Og, i dette tilfelle, i tråd med manglende samfunnsutvikling, sa hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Den nye generasjonen arbeidstagere jobber best på kafé
Kafeene fylles opp av generasjon alltid-på-vei. De skyr fast jobb, leilighet, partner, venner, bil og barn, er pålogget døgnet rundt og utøver makt ved å shoppe nettverk.
02:41
Publisert: