Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken fremmet denne uken et lovforslag som skal sikre utsatte grupper obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i private bedrifter, skriver VG.

De to partiene foreslår blant annet å gi pensjonsopptjening fra første krone, pensjonsopptjening for stillingsandeler lavere enn 20 prosent og at også unge under 20 år skal få opptjene pensjonspoeng.

I dag får en ansatte først pensjonsopptjening fra 1G (93.634 kroner), først fra 20 års alder og stillingsbrøken må være høyere enn 20 prosent.

– Virkelighetsfjern populisme

Næringslivets interesseorganisasjoner reagerer svært sterkt på forslaget.

– Det er skuffende av Ap å gå inn for en vesentlig omlegging av pensjonssystemet med vidtrekkende økonomiske konsekvenser uten at dette er tilstrekkelig utredet, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til NTB.

– Dette vil koste de bedriftene det treffer anslagsvis 3-3,5 milliarder kroner, og omleggingen treffer skjevt. Det er særlig arbeidsintensive bransjer med mange lavtlønte som får regningen, påpeker Dørum.

– De samme bransjene endte også opp med den største økningen i lønnskostnadene som følge av lønnsoppgjøret, og disse bransjene er svært viktige i den inkluderingsdugnaden regjeringen nå legger opp til. Svakere lønnsomhet kan gi færre jobber, ikke minst til dem som man forsøker å få inn i arbeidslivet, minner han om.

– Dette er virkelighetsfjern populisme fra AP og SV, sier administrerende direktør i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.

– Cirka 90 prosent av norsk næringsliv består av bedrifter under ni ansatte. Dette er norsk hverdagsnæringsliv, og det er de som får denne regningen på mellom tre og fire milliarder kroner. Det kan faktisk bety kroken på døra for enkelte, sier Thommessen.

KrF avgjør

Fagbevegelsen berømmer på sin side forslagene, som har vært blant deres krav i en årrekke.

– Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet og SV nå fremmer et forslag som vil bidra til å rette opp en av urettferdighetene i dagens pensjonssystem. Det er et forslag som vil gjøre at de lavest lønte vil få den pensjonen de fortjener. Det er myndighetenes ansvar å sørge for ytelser som sikrer en rettferdig pensjon, sier Gabrielsen til FriFagbevegelse.no.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier partiene ønsker å rette opp en stor urettferdighet, som rammer noen av de mest lavtlønte og utsatte gruppene i Norge.

– Når regjeringen ikke fremmer disse forslagene som allerede er utredet, gjør vi det, sier Støre til VG.

– Det er mange som faller under det i dag, for eksempel studenter og deltidsarbeidere på små brøker. Det er urimelig at de ikke skal få pensjon fordi de tjener lite. Dessverre ser vi også at folk låses inne på korte avtaler og at de vippes ut før pensjonsrettighetene slår inn. Det er sosial dumping, sier Audun Lysbakken.

KrF er nøkkelpartiet på Stortinget som avgjør om det blir flertall for forslaget.

KrFs Tore Storehaug sier partiet ennå ikke har avklart om de vil gi forslaget støtte.(Vilkår)

Dette er de vanligste spørsmålene om fastrente
Øistein Gamst Sandlie i Nordea gir deg de vanligste spørsmålene om fastrente, og svarene som hører til
00:52
Publisert: